(1)
Balashov, V.; Oreshkov, V.; Barba, I.; Makarov, I. Ефективність телекомунікаційних систем передачі фіксованого широкосмугового доступу по телефонним кабелям. https://pratsi-op.od.ua/ 2023, 131-140.