(1)
Holofieieva, M.; Palennyy, Y.; Salyutin, M. Проблеми вимірювання малих швидкостей подачі металорізальних верстатів. https://pratsi-op.od.ua/ 2023, 90-95.