Holofieieva, M., Palennyy, Y., & Salyutin, M. (2023). Проблеми вимірювання малих швидкостей подачі металорізальних верстатів. Праці Одеського політехнічного університету, (1(67), 90–95. https://doi.org/10.15276/opu.1.67.2023.11