Про журнал

«Праці Одеського політехнічного університету» – вітчизняний мультидисциплінарний рецензовуваний науковий збірник, виходить українською та англійською мовами, заснований у 1996 р. Одеським національним політехнічним університетом.

Для якісної оцінки статей, що надійшли у збірник, кожна стаття проходить проходить перевірку на плагіат та незалежне подвійне сліпе рецензування. 
Для проведення рецензування рукописів статей рецензентами можуть залучатися як члени редакційної колегії збірника, так і висококваліфіковані науковці та фахівці інших організацій і підприємств, що володіють глибокими професійними знаннями і досвідом роботи по конкретному науковому напрямку.

Видання «Праці Одеського політехнічного університету» висвітлює фундаментальні і прикладні питання в царинах механіки, машинобудування, матеріалознавства, енергетики, хімічних технологій й біомедичної інженерії, а саме: сучасні дослідження з загальної механіки, механіки машин і будівельної матеріалів; дослідження в міждисциплінарних галузях машинобудування та інших інженерних наук; сучасні матеріали і технології; аналіз інженерних конструкцій та матеріалів; проблеми електромеханіки; електричні системи оптимізації, їх розробка і впровадження; енергозберігаючі технології; управління енергетичними ризиками.

Збірник дає можливість фахівцям різних інженерних галузей, а також іншим дослідникам і вченим перебувати в курсі останніх наукових подій, перебувати в постійному контакті з колегами і кооперуватися для розв’язання спільних науково-технічних завдань.

Періодичність видання 2 рази на рік.

Видання зареєстровано у Міжнародному центрі ISSN - номер ISSN 2076-2429 (print), ISSN 2223-3814 (Online)

 У збірнику «Праці Одеського політехнічного університету» можуть бути опубліковані тільки оригінальні статті. (Нііяка частина статті ні стаття повністю не була опублікована або представлена в іншому місці.)

Для всіх статей, опублікованих у збірнику «Праці Одеського політехнічного університету», встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДОЙ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Присвоено Ідентифікатор медіа R30-01905

РІШЕННЯ № 1575 від 04.12.2023, м. Київ, Протокол № 29