Схемотехнічне проектування процесів перетворення і переносу в гетерогенних середовищах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.1.67.2023.13

Ключові слова:

схемотехнічне проектування, гетерогенне середовище, внутрішні процеси

Анотація

Стаття присвячена дослідженню можливості використання принципів схемотехнічного проектування при моделюванні внутрішніх процесів, що протікають в гетерогенному середовищі. Сучасні складні об’єкти в машинобудуванні (елементи, процеси, вузли, суміші, сплави тощо) можуть бути представлені у вигляді важливих схем, під якими розуміється сукупність елементів і зв’язків між ними. Такі схеми дозволяють створювати однозначну модель об’єкта. Крім того, принципові схеми дозволяють оптимізувати їх (отже і об’єкти) у процесі побудови: змінювати кількість елементів; змінювати характеристики елементів. Основна перевага такого підходу випливає з того, що в даний час існують спеціальні програми, в тому числі комп’ютерні, що дозволяють будувати такі моделі на підставі мети функціонування об’єкта, що проектується, і можливостей його створення. Схемотехнічне проектування в механіці – це створення принципової схеми майбутнього об’єкта (методи, пристрої, речовини), який, будучи виконаним (виготовленим), дозволить об’єкту досягати поставленої мети. Розглянутий процес перетворення та перенесення інтенсивного параметра в гетерогенних середовищах на прикладі поширення в них пружних коливань та теплових процесів, що є цікавим з погляду моделювання процесів, що відбуваються в даних середовищах при їх дефектоскопії акустичним інфрачервоним термометричним методом, який заснований на взаємодії дефектів структури з акустичними хвилями. При цьому на їхніх межах генерується теплова енергія, що є індикатором не тільки наявності тріщин, а й їхнього напряму та розвитку. При моделюванні пошкоджень типу тріщин та руйнувань у виробах з неметалевих гетерогенних матеріалів введені спеціальні додаткові елементи, що імітують порушення суцільності конструкції – релейні елементи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Балан С.А., Становская Т.П., Становский А.Л. Проектирование и управление в машиноведении: Монография. Одесса : Астропринт, 2002. 376 с.

Становский А.Л., Герганов М.Л., Онищенко А.Г. Моделирование процессов массопереноса через пористые материалы. Вісник наукових праць. 2002. Том 1. С. 64–68.

Становський О.Л., Балан О.С., Становська Т.П. Зниження часової складності побудови структури схемотехнічних моделей теплових процесів. Труды Одесского политехнического университета. 2002. Спецвыпуск. С. 76–79.

Соломатов В.И., Вырова В.Н., Дорофеев В.С., Сиренко А.В. Композиционные строительные материалы и конструкции пониженной материалоемкости. K. : Будивэльнык, 1991. 144 с.

Забашта В.Ф., Кривов Г.О., Бондарь В.Г. Полимерные композиционные материалы конструкционного назначения. К. : Техника, 1993. 160 с.

Kainer K.U. Metrix Composites. Custom-made Materials for Automative and Aerospace Engineering WILEY – VCH. 2006, 15 p.

Yamamura T., Tokuse M., Furushima T. Inorganic fiber reinforced metallic composite material. US 4622270, 1986.

Тонконогий В.М., Голофєєва М.О., Балан В.О. Дослідження характеристик розсіювання енергії коливань в базових деталях верстатів з синтеграну. Резание и инструмент в технологических системах: Междунар. науч.-техн. сб. 2015. Вып. 85. С. 282–287.

Пелех Б.Л., Салек Б.И. Экспериментальные методы исследования динамических свойств композиционных структур / Отв. Ред. В.В. Васильев. Киев : Наук. думка, 1990. 136 с.

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Дем’янченко О.П. Математичні моделі теплообміну з умовами імпедансного типу у багатошарових областях. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла остроградського. 2017. Вип. 6. Ч. 1. С. 37–43.

Wang J., Zheng S. Visible and Infrared image fusion method based on wavelet transform and YUV. Journal of Northwestern Poly Technical University. 2013. 3(33). P. 208–211.

Shiryaev V.V., Khorev V.S. Thermal control of impact damage in CFRP using ultrasonic stimulation. Control and Diagnostics, 2011. №11. С. 11–14.

Kobilskaya E., Lyashenko V., Hryhorova T. Integral conditions in the inverse heat conduction problems. Mathematical Modeling and Computing. 2020. Vol. 7 №2. Р. 219–227.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

[1]
Tonkonogyi, V., Stanovskyi, O., Holofieieva, M., Holofieiev, Y. і Naumenko, Y. 2023. Схемотехнічне проектування процесів перетворення і переносу в гетерогенних середовищах. Праці Одеського політехнічного університету. 1(67) (Бер 2023), 106–112. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.1.67.2023.13.

Номер

Розділ

Метрологія, стандартизація і сертифікація

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають