№ 1(67) (2023): Праці Одеського політехнічного університету

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий та науково-виробничий збірник

Виходить два рази на рік

Рекомендується до друку вченою радою
Національного університету «Одеська політехніка»,
протокол No 12 від 27.06.2023

Опубліковано: 2023-06-05

Машинобудування

Енергетика

Інформаційні технології. Автоматизація

Метрологія, стандартизація і сертифікація

Хімія. Фармацевтичні технології. Біомедична інженерія