Особливості організації течії примежового шару в міждисковому просторі турбін Tesla

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.1.67.2023.06

Ключові слова:

мікротурбіна, турбіна Тесла, примежовий шар, ламінарний режим

Анотація

Для забезпечення максимальної ефективності безлопаткових турбін типу Тесла важливо
забезпечити ламінарний режим течії в примежовому шарі, що виникає на поверхні дисків. В залежності від режиму течії, стану поверхонь дисків та геометрії міждискових щілин змінюється характер примежового шару. Важливо, щоб режим його течії зберігався ламінарним, а відстань між дисками повинна бути не більше здвоєної товщину примежового шару. Для визначення параметрів, які необхідні для забезпечення максимальної економічності пропонується використати експериментальні дослідження характеристик прикордонного шару при обтіканні турбінних лопаток, які були проведенні на аеродинамічному стенді, який забезпечував рівномірне поле швидкості спрямленого потоку з мінімальною турбулентністю (0,7 %) в діапазоні швидкостей до 0,33 Маха. В цих дослідженнях важливим було визначення місця перехідної зони течії в примежевому шарі, що дозволяє дослідити умови стійкого підтримання та характеристики саме ламінарної течії. Зона перехідної області визначалась в експериментах по характеру зміни дотичної напруги тертя. Отримані результати дозволили встановити необхідні розміри міждискових щілин та кращі з точки зору режиму течії значення критерію подібності Re. Для гладкої поверхні ламінарний характер течії в примежовому шарі зберігається ламінарним на відстані від початку поверхні до відносної координати x = 0,17 в досить широкому діапазоні числа Рейнольдса. Для шорсткої поверхні при Re=3,6∙105 протяжність зони з ламінарним примежовим шаром приблизно така ж як і для гладкої поверхні. Однак, при Re=7,4∙105 ламінарний характер течії закінчується дещо раніше – при x = 0,13 з дуже короткою перехідною зоною між ламінарним та турбулентним характером течії. Товщина примежового шару при ламінарному обтіканні гладкої поверхні становить 0,5…0,7 мм, а для шорсткої поверхні дещо більше – 0,7…0,8 мм. Тобто, для забезпечення високої економічності дискових турбін типу Тесла відстань між дисками повинна бути на рівні 1…1, 5 мм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

NIKOLA TESLA U.S. PATENT 1061206 – TURBINE. 1913. URL: https://teslauniverse.com/nikola-tesla/patents/us-patent-1061206-turbine.

Jedrzejewski L., Lampart P. Tesla friction-type micro turbine for small-scale cogeneration. Вісник двигунобудування. 2011. № 2. С. 131–137.

Когенераційні технології в малій енергетиці : монографія / В. А. Маляренко, О. Л. Шубенко, С. Ю. Андрєєв, М. Ю. Бабак, О. В. Сенецький. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 454 с.

Забезпечення підвищення надійності та ефективності систем теплопостачання за рахунок використання мікротурбін в умовах нестабільного енергоживлення / А. Мазуренко, О. Климчук, Г. Лужанська, П. Іванов, І. Сергеєв. Праці Одеського політехнічного університету. 2022. Вип. 2(66). С. 58–63. DOI: 10.15276/opu.2.66.2022.07.

Каліон В.А. Обчислювальна гідромеханіка. Примежовий шар та нев’язкі течії : навчальний посібник. К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. 210 с.

Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. М. : Изд. «Наука», 1974. 435 с.

Використання мікротурбін автономного енергозабезпечення в міському та сільському господарстві / Мазуренко А.С., Лужанська Г.В., Іванов П.О., Гафінчук В.М., Хавара Ю.П. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. 2023. pp. 468–470. URL: https://isg-konf.com/modern-education-using-the-latest-technologies/.

Radosavljević M. Application of small and micro cogeneration units. Vojnotehnički glasnik. 2018. Vol. 66, Issue 2. P. 431–445. DOI: 10.5937/vojtehg66-7309.

Dieter Bohn Micro Gas Turbine and Fuel Cell A Hybrid Energy Conversion System with High Potential. Institute of Steam and Gas Turbines Aachen University. Templergraben 55. D-52056. Aachen. GERMANY, 2006. 139 p.

Praast T. D. Theory and Plans for the Tesla Turbine / TMMI 1315 Pepper Drive #7. El Cajon CA 92021-1425. 1993. 11 p.

Rice W. Tesla Turbomachinery. Proc. 4th Int.Tesla Symp. Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Yugoslavi. 1991. pp. 117–125.

Lampart P., Jedrzejewski L. Investigations of aerodynamics of Tesla bladeless micro-turbines. J. Theor. and Appl. Mech. 2011. Vol. 49, No. 2. P. 477–499.

Pritam Kumar Yadav, Priti Shankar Chatterjee. Design of Tesla coil and its uses in Wireless Power Transmission (WPT). International Journal of Latest Engineering Research and Applications. 2017. Vol. 02, Is. 06. P. 07–10.

Халатов А. А., Мочалін Є. В., Димитрієва Н. Ф. Основи теорії примежового шару : навч. посіб. для студ. спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 191 с.

Мазуренко А.С., Олесевич К.В. Дослідження течії в прикордонному шарі на шорсткій поверхні лопаток турбін. Енергетичне машинобудування. 1974. Вип. 18. С. 111–125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-20

Як цитувати

[1]
Mazurenko, A., Kravchenko, V., Luzhanska, G., Shavrov, V. і Stanislavov, V. 2023. Особливості організації течії примежового шару в міждисковому просторі турбін Tesla. Праці Одеського політехнічного університету. 1(67) (Трав 2023), 49–53. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.1.67.2023.06.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають