№ 2(68) (2023): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Виходить два рази на рік

Рекомендується до друку вченою радою
Національного університету «Одеська політехніка»,

Опубліковано: 2023-12-28

Весь випуск

Машинобудування

Енергетика

Інформаційні технології. Автоматизація

Метрологія, стандартизація і сертифікація

Електроніка. Радіотехніка. Засоби телекомунікацій