Теоретико-експериментальні рекомендації щодо усунення шліфувальних тріщин при обробці постійних магнитів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.2.68.2023.01

Ключові слова:

магнітні сплави, шліфування, тріщини, напружено-деформований стан, тріщиностійкість, бездефектна обробка

Анотація

Технологія виробництва постійних магнітів носить точний характер і заснована на крайніх залежностях фізико-механічних властивостей магнітів від складу сплаву і температурно-силових факторів при їх обробці. Шліфування магнітів в сильно коерцитивному стані пов’язана з низькою продуктивністю і відносно великими дефектами тріщин і відколів. Аналіз якості перед- і післявимірної обробки постійних магнітів показує, що основні дефекти магнітів З’являються мікротріщини, поверхневі тріщини, відколи. Їх утворення при шліфуванні магнітів є наслідком відносно низьких механічних характеристик самих сплавів, неправильного вибору шліфувального круга, порушення режимів шліфування, наявності дефектів, що утворилися на попередніх етапах технологічного процесу виготовлення деталей з магнітів. Це розробка теоретичних і експериментальних рекомендацій щодо усунення шліфувальних тріщин при обробці постійними магнітами. Механізм формування тріщин розглядається з позицій впливу геометрії конструктивних компонентів і їх орієнтації по відношенню до напрямку шліфування цих магнітів в сильно коерцитивному стані. Вирішено задачу визначення напружено-деформованого стану поверхневого шару полірованих магнітів у високо коерцитивному стані, ослабленому системою включень. Отримано аналітичні умови рівноваги конструкційних дефектів твердих магнітних сплавів залежно від коефіцієнта тріщиностійкості, а також від значення температури контактного шліфування, яка визначається технологічними параметрами. дозволяє приступити до побудови алгоритму підбору технологічних параметрів, що забезпечують необхідну якість оброблюваних поверхонь. Розроблені технологічні передумови контролю якісних характеристик шліфувальних деталей, за критеріями гранично допустимих температур шліфування, теплового потоку, розмірів конструкційних параметрів, сил різання, коефіцієнтів тріщиностійкості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Анатолій Васильович Усов, Національний університет "Одеська політехніка"

Prof.

Максим Володимирович Куніцин, Національний університет "Одеська політехніка"

PhD,

Посилання

Дзюра В.О., Марущак П.О. Технологічні методи забезпечення параметрів якості поверхонь тіл обертання та їх профілометричний контроль. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2021. 170 с.

Особливості фінішної обробки складнопрофільних і тонкостінних авіаційних деталей щітковими полімерно-абразивними інструментами: монографія / Степанов Д.М., Гончар Н.В., Кондратюк Е.В., Тришин П.Р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 200 с.

Лебедев В.Г., Луговская Е.А., Овчаренко А.В. Экспериментальные исследования процесса шлифования мартенситно-стареющей стали Н18К9М5Т. Високі технології в машинобудуванні. 2017. Вип. 1 (27). С. 69–78.

Новіков Ф.В., Полянський В.І. Визначення умов підвищення якості механічної обробки за температурним критерієм. Перспективні технології та прилади. 2020. Випуск № 17. С. 99–105.

Семеновський О.Є. Підвищення технологічності виготовлення складнопрофільних деталей. Вісник ЖДТУ. Серія Технічні науки. 2017. 2(2 (80)), 142–146. URl: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vzhdtu_2017_2(2)__26.

Carslaw H.S. Introduction to the Mathematical Theory of the Conduction of Heat in Solids. UnitedKingdom, London : Fbzc Limited, 2017. 284 р.

Левченко А.А. Влияние технологической наследственности при производстве запасных частей на наводораживание деталей и их износостойкость. Проблеми техніки. 2006. № 2. С. 23–28.

Якимов О.В., Усов А.В., Слободянюк П.Т., Іоргачов Д.В. Теплофізика механічної обробки. Одеса : Астропринт, 2000. 256 с.

Деревянченко А.Г., Кожухарь Т.В., Волков С.К. Комплексная система для распознавания классов дефектов поверхностей и структур материалов. Високі технології в машинобудуванні. 2017. Вип. 12 С. 98–108.

Попов Г.Я. Избранные труды. Том 1, 2. Одесса : Издат.-полиграф. дом ВМВ, 2007. 896 с.

Stashchuk N.G. Problems of mechanics of elastic bodies with crack-like defects. Kiev : Naukova Dumka, 2009. 324 с.

Панасюк В.В. Предельное равновесие хрупких тел с трещинами. Киев : Наукова думка, 2008, 248 с.

Боли Б., Уэйнер Дж. Теория температурных напряжений. М. : Мир, I964. 427 с.

Коваленко А.Д. Основы термоупругости. Киев : Наукова думка, 2009. 307 с.

Оборский Г.А., Дащенко А.Ф., Усов А.В., Дмитришин Д.В. Моделирование систем : монографія. Одесса : Астропринт, 2013. 664 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-17

Як цитувати

[1]
Usov, A., Kunitsyn, M. і Zaychyk, Y. 2023. Теоретико-експериментальні рекомендації щодо усунення шліфувальних тріщин при обробці постійних магнитів. Праці Одеського політехнічного університету. 2(68) (Лис 2023), 5–18. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.2.68.2023.01.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають