№ 1(54) (2018): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Виходить два рази на рік

Рекомендується до друку вченою радою
Національного університету «Одеська політехніка»,

Опубліковано: 2018-04-27

Машинобудування

Енергетика

Комп’ютерні й інформаційні мережі і системи. Автоматизація виробництва

Метрологія, стандартизація і сертифікація

Електроніка. Радіотехніка. Засоби телекомунікацій

Управління проектами і програмами

Хімія. Фармацевтичні технології. Біомедична інженерія

Екологічна безпека