№ 1(43) (2014): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Рекомендується до друку вченою радою
Національного університету «Одеська політехніка»,

Опубліковано: 2014-06-09

Машинобудування

Енергетика

Комп’ютерні й інформаційні мережі і системи. Автоматизація виробництва

Електроніка. Радіотехніка. Засоби телекомунікацій

Хімія. Фармацевтичні технології. Біомедична інженерія

Економіка. Управління

Гуманітарні науки

Вища освіта