Параметричні резонанси, що виникають при кусочно-постійному збудженні пружної системи шліфувального верстата

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.1.43.2014.11

Ключові слова:

переривчасте шліфування, параметричний резонанс, пружна система верстата, умови нестійкості

Анотація

Метою роботи є виявлення зв'язку параметричної нестійкості пружної системи верстата з геометричними параметрами робочої поверхні переривчастого шліфувального круга, до яких відносяться кількість виступів на абразивному  інструменті  і коефіцієнт уривчастості, який чисельно дорівнює відношенню ширини западини до довжини ріжучого виступу. Вивчено динаміку шліфування кругами з переривчастими робочими поверхнями і виявлено умови виникнення параметричних резонансів. Встановлено, що при збільшенні жорсткості різання межі областей нестійкості пружної системи верстата розширюються. Це означає, що для виникнення параметричного резонансу при переривчастому шліфуванні необхідна деяка, досить велика, відносна глибина пульсації жорсткості пружної системи. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анатолій Васильович Усов, Національний університет "Одеська політехніка"

Лауреат Державної премії України в області науки і техніки, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики і моделювання систем  Одеського національного політехнічного університету.
Народився 11 липня 1949 р. в с. Хацьки Черкаської області, черкаського району. Національністьукраїнець. Освіта вища, закінчив Одеський політехнічний інститут у 1971 р., інженермеханік, закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова у 1976 р., математик.
Загальний стаж роботи 41 рік. Стаж роботи в Одеському національному політехнічному університеті -38 років.
Усов А.В.  – відомий вчений в Україні та за її межами у галузях машинобудування, інформаційних технологій, математичного моделювання технічних систем . Розпочавши наукові дослідження за цими напрямками з 1973 року, ним вперше в колишньому СРСР розроблена і впроваджена технологія забезпечення якості обробки деталей та виробів на фінішних операціях, технологія виробництва волоконно-оптичних кабелів, та управління термомеханічними процесами, які супроводжують механічну обробку і відповідальні за якість робочих поверхонь. Загальний економічний ефект від упровадження цих розробок на підприємствах України та Росії  перевищує 15 мільйонів карбованців у цінах 1990 року. З 1985 року Усов А.В. створив в Одеському національному політехнічному університеті  науковий напрямок “Теплофізичні явища при механічній обробці та методи їх керуванням з метою забезпечення якості оброблюваних  поверхонь” За 20 років під його керівництвом виконано госпдоговірних та держбюджетних робіт на суму понад 2,5 мільйонів карбованців та 800 тисяч гривень. Упровадження виконаних розробок здійснювалось на підприємствах оборонної промисловості України та Росії. У тому числі на Ухтомському  гелікоптерному заводі, Південно-турбінному заводі (місто Миколаїв), Пермському моторобудівному заводі, заводі „Мікрон” (місто Одеса), „Одескабель”. За сукупність робіт з упровадження високих технологій при виробництві оптичних волоконних кабелів разом з робітниками Одеського кабельного заводу „Одескабель” був удостоєний у 2001 році Державною Премією в галузі науки і техніки.    Результати досліджень  ним  опубліковані в 205 наукових працях в тому числі у 15 монографіях, 1 підручнику, 8 навчальних посібниках, 4 авторських свідоцтвах.

Посилання

Лищенко, Н.В. Определение температуры прерывистого шлифования / Н.В. ЛищенкоВ.П. Ларшин, А.В. Якимов // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - 2012. - Вип. 2(39). - С. 80 - 85.

Оргиян, А.А. Колебания и устойчивость упругих систем обточных, копировальных станковА.А. Оргиян // Високі технології в машинобудуванні. - 2000. - Вип. 1(3). - С. 184 - 190.

Оргиян, А.А. Условие параметрической неустойчивости замкнутой динамической системы расточного станка / А.А. Оргиян // Резание и инструмент в технологических системах. - 2006.Вып. 70. - С. 362 - 369.

Оргіян, О.А. Параметричні коливання при механічній обробці деталей / О.А. Оргіян,О.І. Бажанов, А.М. Бензар // Тр. 15-й Междунар. науч.-техн. конф. Физические и компьютерные технологии, 2-3 декабря 2009 г. -2009. - С. 40 - 46

Оргіян, О.А. Обробка переривчастих поверхонь на розточувальних верстатах / О.А. Оргіян,О.І. Бажанов, А.М. Бензар // Вісн. Харківськ. нац. технічн. ун-у сільського господарства ;ім. П.Василенка. - 2009. - Вип. 81 - С. 253 - 257.

Линчевский, П.А. Обработка деталей на отделочно-расточных станках / П.А. Линчевский,Т.Г. Джугурян, А.А. Оргиян. - К.: Техника, 2001. - 300 с.

Линчевский, П.А. Тонкое растачивание отверстий с прерывистой поверхностью П.А. Линчевский, А.А. Оргиян, С.М. Онищенко // Тр. 11-й междунар. науч.-техн. конф. Физические и компьютерные технологии, 2-3 июня 2005 г. - 2005. - С. 48 - 52.

Свирщев, В.И. Повышение эффективности процессов шлифования за счет их динамической стабилизации / В.И. Свирщев // Прогрессивные процессы и оборудование механической обработки деталей авиационной техники. - 1984. - С. 26 - 32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-15

Як цитувати

[1]
Usov, A. і Yakimov, .O. 2014. Параметричні резонанси, що виникають при кусочно-постійному збудженні пружної системи шліфувального верстата. Праці Одеського політехнічного університету. 1(43) (Квіт 2014), 60–68. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.1.43.2014.11.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають