№ 2(55) (2018): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Рекомендується до друку вченою радою
Національного університету «Одеська політехніка»,

Опубліковано: 2018-10-21

Машинобудування

Енергетика

Метрологія, стандартизація і сертифікація

Електроніка. Радіотехніка. Засоби телекомунікацій

Хімія. Фармацевтичні технології. Біомедична інженерія

Екологічна безпека