Моделювання впливу стохастичних дефектів, що утворюються у виробах під час механічної обробки, на втрату їх функціональних залежностей.

Автор(и)

  • Анатолiй Васильович Усов Національний університет "Одеська політехніка" https://orcid.org/0000-0002-3965-7611
  • Максим Володимирович Куніцин Національний університет "Одеська політехніка" https://orcid.org/0000-0003-1764-8922
  • Дмитро Васильович Клименко Відділ ДКБ «Південне», м. Дніпро, пр. Криворізька, 3
  • Валерій Миколайович Давидюк Військова академія озброєння (м. Одеса), вул. Фонтанська, 10, м. Одеса.

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.1.65.2022.02

Ключові слова:

обробка поверхонь, ймовірність руйнування, модель руйнування, розподіл, дефект матеріалу, параметри тріщини, тепловий потік, поверхневий шар, інтенсивність напружень

Анотація

В статті проводиться дослідження впливу спадкових дефектів, сформованих у поверхневому шарі виробів із металів гетерогенної структури на якість оброблених фінішними методами поверхонь, побудовані на базі комплексного підходу, що спирається на результати детермінованої теорії розвитку дефектів та методи теорії ймовірностей. Оброблюваний шар виробу розглядається як середовище, ослаблене випадковими дефектами, що не взаємодіють між собою: структурними змінами, тріщинами, включеннями, що визначають параметри яких є випадковими величинами з відомими законами їх ймовірнісного розподілу. Досліджуються причини появи структурних змін, тріщиноутворення на оброблюваному поверхневому виробі залежно від різних типів ймовірнісного розподілу розмірів: довжини, глибини залягання дефектів, їх орієнтації. З цих позицій розглядаються технологічні можливості їх усунення шляхом визначення галузі поєднань технологічних параметрів, що забезпечують необхідну якість оброблюваних поверхонь. Моделювання термомеханічних процесів в оброблюваної поверхні, що містить спадкові дефекти, проводиться на підставі рівнянь термопружності з розривними граничними умовами в місцях їхнього скупчення. В дослідженнях використаний апарат крайових задач рівнянь математичної фізики, метод сингулярних інтегральних рівнянь для розв’язку задач механіки руйнування, інтегральні перетворення Фур’є – Лапласа для одержання точних розв’язків, метод побудови розривних функцій. Отримано залежності, що визначають інтенсивність напружень у вершинах спадкових дефектів. Розроблено методику прогнозування характеру тріщиноутворення залежно від імовірнісного розподілу дефектів, значень теплового потоку, що надходить у поверхневий шар виробу, що обробляється. Встановлено, що збільшення однорідності матеріалу призводить до зростання значення теплового потоку, що відповідає фіксованій ймовірності руйнування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Beno T., Hulling U. J. P. C. Measurement of cutting edge temperature in drilling. Procedia CIRP. 2012. №3. P. 531-536. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2012.07.091.

Dandekar C. R., Shin Y. C. Modeling of machining of composite materials: a review. International Journal of Machine tools and manufacture. 2012. №57. P. 102–121. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2012.01.006.

Liang S. Y., Hecker R. L., Landers R. G. Machining process monitoring and control: the state-of-the-art. J. Manuf. Sci. Eng. 2004. №126 (2). P. 297-310. DOI: https://doi.org/10.1115/1.1707035.

Korotkov A., Korotkova L., Gubaidulina R. Effect on grains form on performances grinding wheels. Applied Mechanics and Materials. 2014. №682. P. 469–473. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.682.469.

Stephenson D. A., Agapiou J. S. Metal Cutting Theory and Practice. CRC Press, 2005. 864 p.

Goodstein D. Thermal Physics. Cambridge University Press, 2015. 185 p.

Nowacki W. Thermoelasticity. Amsterdam : Elsevier Science, 2013.

Povstenko Y. Fractional Thermoelasticity. Springer, 2015

Оборский Г. А., Дащенко А. Ф., Усов А. В., Дмитришин Д. В. Моделирование систем: монография. Одесса : Астропринт, 2013. 664 с.

Shin Y. C., Xu C. Intelligent Systems: Modeling, Optimization, and Control. Boca Raton: CRC Press, 2017.

Hurey І., Hurey T., Hurey V. Wear resіstance of hardened nanocrystallіne structures іn the course of frіctіon of steel-grey cast іron haіr іn-abrasіve medіum. Lecture notes іn mechanіcal engіneerіng. Advances іn desіgn, sіmulatіon and manufacturіng. 2019. №1. P. 572–580. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_57.

Новиков Ф. В., Дитиненко С. А. Повышение эффективности алмазно-искрового шлифования. Машинобудування: збірник наукових праць. 2018. №22. С. 22-27.

Финишная обработка поверхностей при изготовлении деталей. / Клименко С. А., Копейкина М. Ю., Лавриненко В. И. та інш.; за заг. ред. М. Л. Хейфец, С. А. Чижик. Мінськ : Беларуская навука, 2017. 376 с.

Usov A., Tonkonogy V., Rybak O. Modellіng of Temperature Fіeld and Stress-Straіn State of the Workpіece wіth Plasma Coatіngs durіng Surface Grіndіng. Machіnes. 2019. №7(1). 20. DOI: https://doі.org/10.3390/machіnes7010020.

Usov A., Morozov Y., Kunіtsyn M., Tonkonozhenko A. Іnvestіgatіon of the іnfluence of structural іnhomogeneіtіes on the strength of welded joіnts of functіonally gradіent materіals. Праці Одеського політехнічного університету. 2020. №1 (60). 21-34. DOI: https://doi.org/10.15276/opu.1.60.2020.03.

Wu M. F., Chen H. Y., Chang T. C., Wu C. F. Quality evaluation of internal cylindrical grinding process with multiple quality characteristics for gear products. International Journal of Production Research. 2019. №57 (21). P. 6687–6701. DOI: https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1567951.

Guerrini G., Lerra F., Fortunato A. The effect of radial infeed on surface integrity in dry generating gear grinding for industrial production of automotive transmission gears. Journal of Manufacturing Processes. 2019. №45. P. 234–241.

Li G., Rahim M. Z., Pan W., Wen C., Ding S. The manufacturing and the application of polycrystalline diamond tools. A comprehensive review. Journal of Manufacturing Processes. 2020. №56. P. 400–416.

Gupta R. On novel integral transform: Rohit Transform and its application to boundary value problems. ASIO Journal of Chemistry, Physics, Mathematics and Applied Sciences. 2020. №4 (1). P. 8–13.

Stakgold I. Boundary Value Problems of Mathematical Physics: 2-Volume Set. SIAM, 2000. 760 p.

Popov G. Y. New Integral Transformations and Their Applications to Some Boundary-Value Problems of Mathematical Physics. Ukrainian Mathematical Journal. 2002. №54 (12). P. 1992–2005.

Popov G. Y. On Some Integral Transformations and Their Application to the Solution of Boundary-Value Problems in Mathematical Physics. Ukrainian Mathematical Journal. 2001. №53 (6). P. 951-964.

Prössdorf S. Some Classes of Singular Equations. North-Holland Publishing Company, 1978. 417 p.

Muskhelishvili N. I. Singular Integral Equations: Boundary Problems of Function Theory and Their Application to Mathematical Physics. Springer Netherlands, 2013. 441 p.

Lifanov I. K. Singular Integral Equations and Discrete Vortices. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2018.

Arone R. Probabilistic fracture criterion for brittle body under triaxial load. Engineering fracture mechanics. 1989. №32 (2). P. 249–257.

Arone R. A statistical strength criterion for low temperature brittle fracture of metals. Engineering fracture mechanics. 1977. №9 (2). P. 241–249.

Khoroshun L. P. Methods of theory of random functions in problems of macroscopic properties of microinhomogeneous media. Soviet Applied Mechanics. 1978. №14 (2). P. 113–124.

Batdorf S. B., Crose J. G. A statistical theory for the fracture of brittle structures subjected to nonuniform polyaxial stresses. Defense Technical Information Center, 1974.

Forquin P., Hild F. A probabilistic damage model of the dynamic fragmentation process in brittle materials. Advances in applied mechanics. 2010. №44. P. 1–72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-14

Як цитувати

[1]
Usov А., Kunitsyn, M., KLYMENKO, D. і DAVYDIUK, V. 2022. Моделювання впливу стохастичних дефектів, що утворюються у виробах під час механічної обробки, на втрату їх функціональних залежностей. Праці Одеського політехнічного університету. 1(65) (Бер 2022), 16–29. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.1.65.2022.02.