Інформаційно-вимірювальні системи для прискорених адаптивних ресурсних випробувань обладнання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.2.68.2023.13

Ключові слова:

прискорені ресурсні випробування, математична модель, прогноз, точність, надійність, вимірювання, моніторинг

Анотація

Стаття присвячена постановці завдання щодо удосконалення методів прискорених ресурсних випробувань промислового обладнання, а також задачі розробки інформаційно-вимірювальних систем для отримання статистично значимих даних вимірювань у ході ресурсних випробувань. Визначення ресурсу устаткування може бути проведено шляхом підконтрольної експлуатації. Показано складнощі реалізації такого методу. Застосовуючи метод прискорених ресурсних випробувань, вирішується завдання скорочення термінів випробувань, проте виникає завдання визначення математичної моделі зміни параметрів прогнозування ресурсу. Показано проблеми, пов'язані зі складністю прогнозування ресурсу обладнання за даними прискорених ресурсних випробувань; проблеми з визначенням математичних моделей прогнозування ресурсу різних елементів устаткування, а також устаткування загалом. Наведено приклади математичних моделей оцінки ресурсу для таких елементів як: підшипники, лопатки автомобільних турбокомпресорів, ущільнень та кілець ущільнювачів. Показано, що зношування таких елементів обладнання може бути описане різними математичними моделями, які враховують, як специфічні властивості конструкції, так і особливості умов їх експлуатації. Вказано, що в міру проведення прискорених ресурсних випробувань можна уточнювати математичну модель прогнозу і, що для ухвалення рішення про заміну моделі змінення контрольованого параметра повинно боти статистично значущим. Складність вибору моделі, що описує ресурс обладнання, пов'язана з необхідністю контролю великої кількості параметрів, проведенням статистичної обробки результатів вимірювань, управлінням впливом на об'єкт, що випробовується, і аналізом результатів такого впливу. Вказано, що перерахований комплекс дій можливий при використанні спеціально розроблюваних для цього інформаційно-вимірювальних систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Геннадій Олександрович Оборський, Національний університет "Одеська політехніка"

DSc, Prof.

Юрій Григорович Паленний, Національний університет "Одеська політехніка"

PhD

Ігор Валентинович Прокопович, Національний університет "Одеська політехніка"

DSc, Prof.

Посилання

Кучер О. Г., Власенко П. О. Експлуатаційна надійність авіаційних двигунів. Її контроль та аналіз в авіакомпанії. Авиационно-космическая техника и технология. 2011. № 9. С. 108–115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2011_9_22.

Новицький А. В. Моніторинг технічного стану ЗПРК за керівними матеріалами на їх експлуатацію. Центральноукраїнський науковий вісник. 2022. Вип. 5 (36). Ч. 2. С. 73–85.

Пилипенко О. Наземно-бортові системи випробувань та діагностики вертолітних редукторів. Технічні науки та технології. 2023. 2 (32). C. 60–77. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2023-2(32)-60-77.

Технології сучасних кібер-фізичних систем: навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем» ; уклад. Ю. Є. Грудзинський. Електронні текстові дані (1 файл: 8,97 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 327 с.

Мельничук С. В., Вітюк І. В., Бовсунівський І. А. Проектування підвіски автомобіля на основі чотириланкового важільного механізму. Методика натурних випробувань. Вісник СевНТУ. Сер.: Машиноприладобудування та транспорт. 2013. (143). C. 188–191.

ДСТУ 3004-95. Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними.

Канарчук В.Є., Полянський С.К., Дмирієв М.М. Надійність машин. Київ : Либідь, 2003. 424 с.

Яцко М. М. Вибір методу статистичного аналізу надійності та класу моделі прогнозування надійності бортового обладнання літальних апаратів. Системи управління, навігації та зв'язку. 2014. 4. C. 147–151.

Волков В.О., Самотьос В.М., Мостовий В.В. Вибір математичної моделі прогнозування надійності авіаційної техніки. Труди академії. 2006. № 70. С. 203–209.

Канарчук В.Є., Полянський С.К., Дмитрієв М.М. Надійність машин: Підручник. Київ : Либідь. 2003. 424 с. ISBN 966-06-0215-4.

Кузьменко А. Г. Методи розрахунків і випробувань на зношування та надійність : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Хмельницький : ТУП, 2002. 151 с. ISBN 966-7789-48-9.

Alessandro Birolini. Reliability Engineering: Theory and Practice. 8th Edition, Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017, 651 p. ISBN 978-3-662-54208-8. DOI: 10.1007/978-3-662-54209-5.

Earl Logan Jr. Turbomachinery: Basic Theory and Applications. 2nd ed, rev. and expanded. Marcel Dekker, Inc, 2009. 261 p.

Pierre Roberge. Corrosion Engineering: Principles and Practice 1st Edition, McGraw Hill, 2008. 754 p. ISBN 978-0-07-148243-1.

Ian Hutchings and Philip Shipway. Tribology. Friction and Wear of Engineering Materials. Second Edition, Published by Elsevier, 2017. 293 p. ISBN 978-0-08-100910-9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-17

Як цитувати

[1]
Oborskyi, H., Palennyy, Y., Polishchuk, S. і Prokopovych, I. 2023. Інформаційно-вимірювальні системи для прискорених адаптивних ресурсних випробувань обладнання. Праці Одеського політехнічного університету. 2(68) (Жов 2023), 124–130. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.2.68.2023.13.

Номер

Розділ

Метрологія, стандартизація і сертифікація

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають