Зниження надійності обладнання як результат зниження культури виробництва

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.3.59.2019.01

Ключові слова:

вібраційний конвеєр, кінематичні характеристики, надлишковий зв'язок, ефект «само запирання», культура виробництва

Анотація

У роботі проведено дослідження причин поломки несучої конструкції (рами) і елементів трансмісії вібраційного конвеєра, розробленого ЗАТ ІТЦ «Сігурд» (м. Одеса) і знаходиться в експлуатації на одному з підприємств України. В результаті проведених досліджень були виявлені місця руйнувань, їх характер, і зроблено розрахунок силових факторів, що викликають ці руйнування. Розрахунки проводилися на основі розрахункової схеми, складеної за геометричними параметрами зруйнованих елементів несучої конструкції і допустимих напружень для їх матеріалів. Розрахунки зводилися до визначення граничних умов, що призводять до руйнування того чи іншого елемента і вузла, і їх порівнянні з зусиллям, яке розвиває трансмісія. Так само був зроблений аналіз кінематики і динаміки вібраційного конвеєра, для чого було розроблено його тривимірну комп'ютерну модель, на основі якої проведені дослідження. Проведені розрахунки і аналіз показали, що причиною руйнування елементів конструкції з'явилися порушення в кінематики пристрою. Встановлено, що на етапах проектування і виготовлення даного обладнання помилок не було, а проблеми виникли під час складання і монтажу, оскільки не виконувалися основні вимоги по геометрії, як ланок самого пристрою, так і місць їх з'єднань. Експертна оцінка прийшла до висновку, що на даному підприємстві має місце низька культура виробництва і як наслідок, неякісна організація виробничого процесу. Між підрозділами, які виконують роботи, відсутня взаємодія, немає належного контролю над виконавцями, а також відсутня необхідна кваліфікації інженерно технічного персоналу. Розроблений комплекс заходів, що включає в себе проектування, виготовлення і застосування мірного (каліброваного) інструменту і оснастки, поряд з навчанням персоналу дозволив виправити ситуацію, що склалася, і отримати працездатне обладнання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ігор Іванович Сидоренко, Національний університет "Одеська політехніка"

DSc, Prof.,

Едуард Давидович Кравцов, Національний університет "Одеська політехніка"

PhD, Assoc. Prof.,

Ігор Валентинович Прокопович, Національний університет "Одеська політехніка"

DSc, Assoc. Prof.,

Посилання

Александров М.П. Грузоподъёмные машины. Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. Высшая школа, 2000. 552 с.

Ивашков И.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин. Москва : Маши-ностроение, 1991. 400 с.

Металлические конструкции. В 3-х т. Т. 1. Элементы конструкций / В.В. Горев., Б.Ю. Уваров, В.В. Филиппов и др.; Под ред. В.В. Горева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Высш. Шк., 2001. 551 с.

Волков Д. П. Строительные машины и средства малой механизации. Москва : Мастерство, 2002. 480 с.

Иванченко Ф. К. Конструкция и расчёт подъёмно-транспортных машин. 2-е изд. перераб. и доп. Киев : Выща шк. Головное изд-во, 1988. 424 с.

Лепеш Г.В., Куртов В.Н., Мотылев Н.Г. Оперативный контроль и диагностика оборудования. Технико – технологические проблеммы сервиса. 2009. №3(9). С. 8–16.

Конвейеры: Справочник / Р.А. Волков, А.Н. Гнутов, В.К. Дьячков и др, Под общ. ред. Ю.А. Пер-тена. Ленинград : Машиностроение, 1984. 367 с.

Hoeppner D. W. Industrial Significance of Fatigue Problems. In Fatigue and Fracture. 2005. Vol. 19. P. 47–58.

Dyr T. Model Particle Velocity on a Vibrating Surface. Physicochemical Problems of Mineral Process-ing. 2002. Vol. 36. P. 147–157.

Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин. Київ : Наукова думка, 2002. 660 с. ISBN 966-00-0740-Х.

Бучинський М.Я., Основи творення машин. Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. 448 с. ISBN 978-966-2989-39-7

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-21

Як цитувати

[1]
Sydorenko, I., Kravtsov, E., Prokopovych, I., Korolkova, M. і Dmitrieva, S. 2019. Зниження надійності обладнання як результат зниження культури виробництва. Праці Одеського політехнічного університету. 3(59) (Лис 2019), 5–13. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.3.59.2019.01.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають