№ 2(58) (2019): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Рекомендується до друку вченою радою
Одеського національного політехнічного університету

Опубліковано: 2019-10-22

Машинобудування

Енергетика

Комп’ютерні й інформаційні мережі і системи. Автоматизація виробництва