Особливості експлуатації високотемпературного фільтру СВО-1

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.2.58.2019.05

Ключові слова:

фільтрування, суспензія, осад, фільтро цикл, високотемпературний фільтр

Анотація

Розглянуто особливості експлуатації байпасної системи очищення теплоносія першого контуру (СВО 1), зокрема високотемпературного механічного фільтру з зернистим завантаженням титановою крихтою. Звернуто увагу на високу механічну, термічну і хімічну стійкість. Вказано, що більш ніж 30-річний досвід експлуатації високотемпературних сорбентів виявив їх позитивні і негативні властивості. Зокрема суттєвий вплив кількості виконаних циклів сорбції-десорбції на здатність фільтруючого шару титанової крихти затримувати домішки теплоносія. Досить висока міцність зчеплення конгломерату продуктів корозії конструкційних матеріалів першого контуру с губчастим сорбентом не дозволяє повноцінно використати гідності сорбенту. Наведені рівняння, які враховують одночасне протікання процесів осадження дисперсних частинок на сорбенті та їх відривання, що може бути причиною низької ефективності очищення теплоносія. Описано основні проблеми та недоліки накопичення залишкового забруднення шару сорбенту при його зворотному промиванні. Розглянуто причини зниження сорбційної здатності при накопиченні залишкового забруднення шару. Проаналізовано вплив залишкового осаду, який залишився після попереднього промивання, на характеристики фільтрації. Розглянуто інтенсивність втрати сорбційної здатності в залежності від кількості проведених циклів сорбції-десорбції. Отримано рівняння залежності сорбційної ємності шару від кількості проведених циклів сорбції-десорбції. Підтверджено, що критерієм вичерпання сорбційної ємності фільтруючого шару повинно бути не підвищення перепаду тиску на ньому, а зниження ефективності очищення по радіонуклідам корозійного походження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В’ячеслав Іванович Ковальчук, Національний університет "Одеська політехніка"

Ph.D., Assoc. Prof.,

Ігор Леонідович Козлов, Національний університет "Одеська політехніка"

DSc, Prof.

Ольга Анатоліївна Дорож, Національний університет "Одеська політехніка"

Ph.D., Assoc. Prof.,

Посилання

Koвальчук В.И., Koзлов И.Л. Основы обращения с радиоактивными отходами на атомных элек-тростанциях; Учебное пособие для студентов специальности 6.05060302 «технология теплоноси-телей и обращение с РАО на АЭС» Уч. пособие, Одесса : Бахва, 2013. 193 с.

Анализ эффективности работы высокотемпературного механического фильтра на действующих АЭС с ВВЭР-1000 / В.Г. Крицкий, В.В. Царев, Н.А. Прохоров и др. Теплоэнергетика. 1992. № 7. С. 15–19.

Гусев Б.А., Семёнов В.Г., Ефимов А.А., Панчук В.В. Поведение продуктов коррозии в первом контуре ЯЭУ с водным теплоносителем. Вестник СПбГУ. Сер.

2012. Вып. 4. С. 110–118. 4. Ефимов А.А Влияние высокотемпературной фильтрации на состав примесей теплоносителя пер-вых контуров энергоблоков с ВВЭР-1000 / А.А. Ефимов, Л.Н. Москвин, Б.А. Гусев и др. Тепло-энергетика. 1992. № 10. С. 49–52.

Гусев Б.А., Красноперов В.М. Влияние системы высокотемпературной очистки теплоносителя на АЭС с ВВЭР-1000 на формирование дозовых нагрузок. Теплоэнергетика. 2011. № 5. С. 34–36.

Повалишин Н.Б., Щелик С.В., Гузеева Г.И. Внутрикорпусная регенерация сорбента высокотем-пературных фильтров СВО-1 блока 3 Калининской АЭС. Материалы 7-го Международного на-учно-технического совещания. (Тверь, 17–19 октября 2006 г.). Тверь, 2006. С. 13–15.

Грабовский П.А. Фильтрование воды через зернистый слой с убывающей скоростью. Доп. НАН України. 2016. № 8. C. 40–45. DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.08.040.

Грабовский П.А., Гуринчик Н.А. Остаточные загрязнения при математическом описании фильт-рования воды через зернистую загрузку. http://ogasa.org.ua. 2005, С. 49–53. URL: http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/1475/1/Грабовский%20П.%20А.%2C%20Гуринчик%20Н.%20А.%20Остаточные%20загрязнения%20при%20математичес...pdf. (дата звернення 20.09.2019).

Поляков В.Л. Теоретический анализ длительности фильтроцикла. Химия и технология воды. 2009. 31, № 6. С. 605–618.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-03

Як цитувати

[1]
Kovalchuk, V., Kozlov, I., Dorozh, O. і Usova, T. 2019. Особливості експлуатації високотемпературного фільтру СВО-1. Праці Одеського політехнічного університету. 2(58) (Жов 2019), 45–50. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.2.58.2019.05.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають