№ 2(64) (2021): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Виходить два рази на рік

Рекомендується до друку вченою радою
Одеського національного політехнічного університету

Опубліковано: 2021-12-06

Машинобудування

Енергетика

Інформаційні технології. Автоматизація

Метрологія, стандартизація і сертифікація

Хімія. Фармацевтичні технології. Біомедична інженерія