Математичне моделювання трафіку Інтернету Речей в AD-HOC мережах з гібридною маршрутизацією

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.2.64.2021.05

Ключові слова:

(IoT), Інтернет Речей, AD-HOC-мережа, функція автокореляції, математичне очікування, дисперсія, коефіцієнт Херста, найпростіший і самоподібний потік

Анотація

У даній роботі розглядається вплив трафіку Інтернету Речей, який формується системами моніторингу і диспетчерського управління або іншими системами, коли властивості цього трафіку описуються властивостями регулярного потоку. Оцінюється вплив цього трафіку на такі основні показники QoS як затримка доставки даних і вірогідність втрат. В якості моделі мережі зв’язку розглядається система масового обслуговування (СМО) з комбінованою дисципліною обслуговування. Аналіз тенденцій розвитку інфокомунікаційної системи показує, що в перспективних мережах зв’язку істотно збільшиться частка трафіку ІР, що призведе до його впливу на якість обслуговування. З урахуванням того, що трафік в мережі буде містити і трафік телеметрії, цей вплив може чинити істотний вплив на якість його обслуговування. Сучасні мережі AD-HOC побудовані на основі принципу «усереднення». Згідно зі статистикою, безліч потоків даних з випадковими варіаціями щільності дадуть в результаті якийсь усереднений трафік. Але цей підхід не працює в мережах, схильних до прояву потужних пікових викидів. Такі своєрідні, локалізовані в часі «стовпотворіння» (congestions) викликають значні втрати пакетів, навіть коли сумарна потреба всіх потоків далека від максимально допустимих значень. Це негативно позначається на ефективності використання пропускної здатності мереж. Класична пуассонівська модель трафіку, яка використовувалася при проектуванні мережевих протоколів, не відображає реальної дійсності: дані реального мережевого трафіку мають властивість самоподібності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Шелухин А.М., Тенякшев А.В., Осин А.В. Фрактальные процессы в телекоммуникациях / за ред. А.М. Шелухин, Москва : Радиотехника, 2003. 479 с.

Парамонов А.І. Управління трафіком машина-машина на основі розкладу. Системи управління та інформаційні технології. 2014. Т. 56, № 2. С. 84–88.

Кучерявий А.Е., Нуріллоев І.М., Парамонов А.І., Прокоп'єв А.В. Забезпечення зв’язності бездротових сенсорних вузлів гетерогенної мережі. Інформаційні технології та телекомунікації. 2015. Т. 3. № 1, С. 115–122.

Impact of machine-type communications on energy and de-lay performance of random access channel in LTE-advanced / M. Gerasimenko, V. Petrov, O. Galinina, S. Andreev, Y. Koucheryavy. European Transactions on Telecommunications. 2013. Vol. 24, Issue 4. P. 366–377.

Киричок Р.В., Парамонов А.І., Прокоп’єв А.В., Кучерявий А.Е. Еволюція досліджень в області бездротових сенсорних мереж. Інформаційні технології та телекомунікації. 2014.

№ 4 (8). С. 29–41.

Боронін П.Н., Кучерявий А.Е. Інтернет речей як нова концепція розвитку мереж зв’язку. Інформаційні технології та телекомунікації. 2014. № 3 (7). С. 7–30.

Бузюков Л.Б., Окунева Д.В., Парамонов А.І. Аналіз часових параметрів обслуговування трафіку бездротової самоорганізовуючої мережі. T-Comm: Телекомунікації та транспорт. 2016. Т. 10, № 10. С. 66 –75.

Дао Ч.Н., Парамонов А.І. Моделі концентрації трафіку М2М і оцінка його впливу на QOS в мережах 5G. Електрозв’язок. 2018. № 4. С. 47–54.

Євглевська Н.В., Парамонов А.І., Смирнов П.І., Шамілова Р.В. Модель архітектури програмноконфігурованої мережі і когнітивний метод управління для організації множинного доступу в мережах інтернету речей. Радіопромисловість. 2018. № 4. С. 68–75.

Зелигер Н.Б., Чугреев О.С., Яновский Г.Г. Проектирование сетей и систем передачи дискретных сообщений. Москва : Радио и связь, 1984. 177 с.

Карпов Ю. Имитационное моделирование систем. СПб. : БЖД Петербург, 2005. 389 с.

Кендалл М., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. Москва : Наука, 1976. 736 с.

Мутханна А.С., Виборнова А.І., Парамонов А.І. Дослідження перевантажень у проникаючих сенсорних мережах. Електрозв’язок. 2016. № 1. С. 53–59.

Парамонов А.І. Моделі потоків трафіку для мереж М2М. Електрозв’язок. 2014. № 4.

С. 11–16.

Вадзинский Р.Н. Справочник по вероятностным распределениям. СПб. : Наука, 2001.

с.

Кокс Д., Льюис П. Статистический анализ последовательностей событий / Пер. с англ. под ред. Н.П. Бусленко. Москва : Мир, 1969. 312 с.

Ладыженский Ю.В., Моргайлов Д.Д., Юнис Моатаз. Моделирование самоподобного входного трафика сетевых процессоров в системе NS-2. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. 2012. № 16. С. 68–74.

Справочник по теории вероятностей и математической статистике / под ред.

В.С. Королюк. Научная мысль, 1978. 582 с.19. Фомін В.В. Статистичний аналіз IP і VoIP трафіку. Інфокомунікаційні технології. 2009. № 1, Том 7. С. 40–44.

Шелухін О.І. Моделювання інформаційних систем: навчальний посібник для вузів, 2-е вид., Перераб. і доп. Москва : Гаряча лінія − Телеком, 2014. 536 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

[1]
Prokopovich, I., Lopakov, O., Kosmachevskiy, V., Babych, Y., Shvahirev, P.A. і Denysova А.Е. 2021. Математичне моделювання трафіку Інтернету Речей в AD-HOC мережах з гібридною маршрутизацією. Праці Одеського політехнічного університету. 2(64) (Груд 2021), 36–45. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.2.64.2021.05.

Номер

Розділ

Інформаційні технології. Автоматизація

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>