№ 2(61) (2020): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Рекомендується до друку вченою радою
Одеського національного політехнічного університету

Опубліковано: 2020-08-20

Машинобудування

Енергетика

Інформаційні технології. Автоматизація

Хімія. Фармацевтичні технології. Біомедична інженерія