Експрес-вимірювання стану проекту за допомогою морфологічного показника

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.2.61.2020.10

Ключові слова:

антикризове управління, стан складної системи, морфологічний показник, експрес-вимірювання, ймовірнісне оцінювання

Анотація

Кожне антикризове втручання в проект фактично руйнує його початковий план, – останній все більше відрізняється від реальності, а якщо таких втручань багато, то від первісного плану може взагалі нічого не залишитися! Моделі, які використовувалися при первинному плануванні проекту стають неадекватними, що миттєво та негативно відбивається на точності та ефективності антикризових морфологічних рішень. Команда проекту після кожного структурного втручання повинна швидко розпочати створення нового плану, для чого її необхідно забезпечити новою методологією антикризового управління проектами на основі морфологічного експрес-аналізу організаційно-технічних систем для оцінювання поточного стану проекту. Для антикризового управління будь-яким об’єктом за зворотним зв’язком необхідно мати можливість відносно швидко вимірювати параметри стану цього об’єкту як реакції на управлінське втручання. Тому метою наукового дослідження, в якому складним об’єктом був проектний менеджмент, стало створення методу експрес-вимірювання стану проекту за допомогою вперше запропонованого морфологічного (структурного) показника. Побудовано систему управління антикризовою діяльністю складних технічних систем на основі зворотного зв’язку по відхиленню поточного плину проекту від планового. Запропоновано новий комплексний параметр М, який однозначно та репрезентативно відбиває морфологічне відхилення поточного плину проекту від планового. Показник представляє собою добуток комплексної ймовірності спроможності проекту подолати наслідки кризи без зупинки або зміни загальної його структури та вартості такого подолання. Комплексна ймовірність обчислюється як корінь квадратний від суми квадратів ймовірностей компенсації кризи технологічними, варіаційними та креативними методами. Це дозволило використовувати цей показник в якості критерію необхідності початку процесу морфологічної протидії відповідним кризам. Визначені складові комплексного параметру М та методи їхнього експрес-вимірювання та розрахунку. На підставі проведених досліджень розроблено схему підсистеми комп’ютерної підтримки прийняття проектних рішень в плануванні і виконанні антикризового проектного управління «COCAST» (Copper Continuous Casting Projects). Практичне використання результатів дослідження було виконано в умовах діючого підприємства за рахунок власних коштів. Було досягнуто зменшення запланованих строків будівництва на 7,4 %, та вартості на 5,9 %. Продукція нового цеху дозволила досягнути підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bakhshi J., Ireland V., Gorod A. Clarifying the project complexity construct: past, present and future. Int J Project Manage. 2016. № 34 (7). P. 1199–1213. DOI: 10.1016/j.ijproman.2016.06.002.

Haas E.J., Yorio P. Exploring the state of health and safety management system performance measure-ment in mining organizations. Saf Sci. 2016. № 83. Р. 48–58. DOI: 10.1016/j.ssci.2015.11.009.

Grasping project complexity in large engineering projects: the TOE (technical, organizational, and envi-ronmental) framework / M. Bosch-Rekveldta, Y. Jongkindb, H. Mooia, H. Bakkerc, A. Verbraeckb. Int J Project Manage. 2011. № 29 (6), Р. 728–739. DOI: 10.1016/j.ijproman.2010.07.008.

Kumar P., Rathore I. The need of mining industry – a SWOT analysis. Int Res J Earth Sci. 2015. № 3(8). Р. 32–36.

Badri A. The challenge of integrating OHS into industrial project risk management: proposal of a meth-odological approach to guide future research (case of mining project in Quebec). Minerals. 2015. № 5(2). Р. 314–334. DOI: 10.3390/min5020314.

Rasmussen J., Lundell А.K. Understanding «communication gaps» among personnel in high-risk work-places from a dialogical perspective. Saf Sci. 2012. № 50(1). Р. 39–47.

Dahlberg R. Resilience and complexity: conjoining the discourses of two contested concepts. Cult Un-bound J Curr Cult Res. 2015. 7(3). Р. 541–557.

Fitsilis P., Damasiotis V. Software project’s complexity measurement: a case study. J Softw Eng Appl. 2015. № 8(10). Р. 549–556.

Corral-Quintana S., Legna-de la Nueza D., Vernab C., Hernández J., de Lara D. How to improve strate-gic decision-making in complex systems when only qualitative information is available. Land Use Pol. 2016. № 50(78). Р. 83–101.

Nelitz M.A., Beardmore B., Machtans C.S., Hall W.A., Wedeles C. Addressing complexity and uncer-tainty: conceptual models and expert judgments applied to migratory birds in the oil sands of Canada. Ecol Soc. 2015. № 20(4). p. 4.

Bjerga T., Aven T. Some perspectives on risk management: a security case study from the oil and gas industry. J Risk Reliab. 2016. № 230(5). Р. 512–520.

Домбровський М.З., Саченко А.О. Модель проактивного управління проектом стратегічного ро-звитку енергопостачальних компаній в турбулентному оточенні. Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2017. № 2 (1224). С. 41–45.

Lambrechts O., Demeulemeester E., Herroelen W., Lambrechts O. Proactive and reactive strategies for resourceconstrained project scheduling with uncertain resource availabilities. Journal of scheduling. 2008. Vol. 11. №. 2. P. 121–136. DOI: doi.org/10.2139/ssrn.950917/.

Geraldi J., Maylor H., Williams T. Now, let’s make it really complex (complicated): a systematic re-view of the complexities of projects. Int J Oper Prod Manage. 2011. № 31(9). Р. 966–990.

Ковалев И.В., Тынченко C.В., Завьялова О.И., Лайков А.Н. Система поддержки многоатрибутив-ного принятия решений при управлении сложными системами. Программные продукты и сис-темы. 2009. № 2. C. 142–144.

Даве В., Кестел Д. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). Пятое издание. Project Management Institute. 2013. 614 с.

Савельева О.С., Становская И.И., Пурич Д.А. Моделирование состояния технических систем с латентными элементами с помощью СММ. Оралдын гылым жаршысы: научн.-теорет. и практ. журнал. Серия: технические науки. Современные информационные технологии. 2014. № 21(100). С. 5–11.

Saveleva O., Stanovska I., Khomyak Yu., Toropenko A., Naumenko Ie. Optimization of uniformly stressed structures of cylindrical tanks in CAD. Восточно-европейский журнал передовых техноло-гий. Информационные технологии. 2016. № 6/7(84). С. 10–16.

Иванов М.Т., Сергиенко А.Б., Ушаков В.Н. Теоретические основы радиотехники. Под ред. В.Н. Ушакова. М.: Высшая школа. 2002. 306 с.

Лекции по Теории передачи сигналов. URL: http://siblec.ru/index.php?dn=html&way= bW9kL2h0bWwvY29udGVudC84c2VtLzA4OS8yLTEuaHR (дата звернення: 19.11.2019).

Осипов Л. А. Обработка сигналов на цифровых процессорах. Линейно-аппроксимирующий ме-тод. Горячая линия – Телеком. М. : 2001. 114 с.

Berman Alan. Constructing a Successful Business Continuity Plan. Business Insurance Magazine. 2015. March 9.

Ушаков Д. В. Психология интеллекта и одаренности. Институт психологии РАН. М.: 2011. 464 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-21

Як цитувати

[1]
Stanovska, I.I., Prokopovich, I., Stanovskyi, O.L. і Kostina, M.M. 2020. Експрес-вимірювання стану проекту за допомогою морфологічного показника. Праці Одеського політехнічного університету. 2(61) (Чер 2020), 86–94. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.2.61.2020.10.

Номер

Розділ

Інформаційні технології. Автоматизація

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>