Pобочі характеристики важільно-лопатевого амортизатора з шарнірно-важільним механізмом управління

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.3.62.2020.05

Ключові слова:

важільно-лопатевий амортизатор, торсійна почіпка, механізм керування, робочі діаграми, робочі характеристики

Анотація

У статті представлений принципово новий зразок пасивного важільно-лопатевого амортизатора з шарнірно важільним механізмом управління його робочої характеристикою, застосування якого є ефективним в складі торсіонної підвіски гусеничного транспортного засобу. Ефективність представленого пристрою значно підвищена шляхом науково обґрунтованого розширення його механічної структури додатковою керуючою механічною структурою у вигляді шарнірно-важільного механізму. Наведена розроблена розрахункова схема і відповідна до неї узагальнена математична модель запропонованого пристрою. На базі розробленої узагальненої математичної моделі проведені аналітичні дослідження, на основі яких отримані математичні вирази. що описують функціональну взаємодію між складовими елементами запропонованого важільно-лопатевого амортизатора і показаний їх вплив на вигляд робочих характеристик, що при цьому реалізуються. Проведено порівняльний аналіз отриманих робочих характеристик з робочими характеристиками, які можуть бути реалізовані за допомогою існуючих важільно-лопатевих амортизаторів. Встановлено, що запропонований пристрій здатний реалізувати робочі характеристики, які неможливо реалізувати за допомогою відомих зразків пасивних важільно-лопатевих і важільно-поршневих амортизаторів. Виділено та обґрунтовано основні геометричні параметри як основної механічної структури запропонованого пристрою, так і додаткової механічної структури управління, варіація якими дозволяє відтворити цільові (потрібні при деяких умовах) робочі характеристики. Наведено напрямки і перспективи подальших досліджень, що дозволяють підвищити ефективність важільно-лопатевого амортизатора з шарнірно - важільним механізмом управління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Дущенко В.В., Агапов О.Н. Особливості розрахунку торсіонної підвіски транспортних засобів. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування. 2014. № 10 (1053). С. 111–120.

Дущенко В.В. Питання удосконалення методології аналізу та синтезу систем підресорювання військових гусеничних і колісних машин. Військово-технічний збірник. 2012. № 1. С. 26–32

Анісімов В.Ф., Зегер М.С. Удосконалення гідросистеми ходової частини гусеничних тракторів. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2011. № 1. С. 129–134.

Дмитриев А.А., Чобиток В.А., Тельминов А.В. Теория и расчёт нелинейных систем подрессори-вания гусеничных машин. М. : Машиностроение, 2006. 208 с.

Котиев Г.О., Смирнов А.А., Шилкин В.П. Исследование рабочих процессов в пневмогидравли-ческих устройствах систем подрессоривания гусеничных машин. М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Ба-умана, 2001. 80 с.

Острецов А.В., Устименко А.С. Оценка эффективности работы амортизаторов на автомобиле. Грузовик &. 2012. № 11.

Елисеев С.В., Ковыршин С.В., Паршута Е.А. Некоторые вопросы теории виброизоляции. Обос-нование структурных подходов. Математическое моделирование, системный анализ. 2013. № 3(89). С. 121–127.

Узунов О.В., Ночніченко І.В., Галецький О.С. Уточнення коефіцієнту витрати для гідравлічних дроселів клапанно-дросельних груп. Вісник НТУУ «КПІ». Серiя машинобудування. 2014. № 3. С. 169–174.

D’Alessandro V., Montelpare S., Ricci R., Zoppia A. Fluid–dynamic analysis of a multi–blade gravity damper. International Journal of Mechanical Sciences. 2018. Vol. 135. P. 14–22.

Michalowski B., Rybak P., Wysocki J. Numerical and experimental tests of suspension elements. AIP Conference Proceedings. 04 march 2019. Vol. 2078.

Сидоренко И. Пассивные виброизолирующие устройства с элементами активных систем: моно-гр. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2011. 296 с.

Сидоренко І.І. Теоретичне визначення характеристики гідравличного релаксаційного амортиза-тора з розширеною механічною структурою. Вибрации в технике и технологиях. 2014. № 3(75). С. 94–101.

Сидоренко І.І., Робу С.І., Волков В.П. Робоча діаграма і характеристика гідравлічного релакса-ційного амортизатора з розширеною механічною структурою. Автомобильный транспорт. 2014. Вып. 35. С. 60–67.

Sydorenk I.I., Zhang Yi Heng. (2015). Synthesis of lever-blade dampers with enhanced mechanical structure. Праці Одеського політехнічного університету. 2015. 1 (45). С. 15–20. DOI: 10.15276/opu.1.45.2015.04.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-03

Як цитувати

[1]
Sydorenko, I.I., Prokopovich, I., Dmitrieva, S., Korolkova, M. і Kovban, S. 2020. Pобочі характеристики важільно-лопатевого амортизатора з шарнірно-важільним механізмом управління. Праці Одеського політехнічного університету. 3(62) (Груд 2020), 39–47. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.3.62.2020.05.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>