№ 2 (66) (2022): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Виходить два рази на рік

Рекомендується до друку вченою радою
Одеського національного політехнічного університету

Опубліковано: 2022-12-05

Машинобудування

Енергетика

Інформаційні технології. Автоматизація