№ 3(62) (2020): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Рекомендується до друку вченою радою
Одеського національного політехнічного університету

Опубліковано: 2020-12-17

Машинобудування

Енергетика

Інформаційні технології. Автоматизація

Хімія. Фармацевтичні технології. Біомедична інженерія