Імітаційне моделювання адаптивної маршрутизації в умовах зовнішніх деструктивних дій на мережі зв’язку NGN

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.3.62.2020.12

Ключові слова:

мережа NGN, комірчаста топологія, QoS, протокол IP/MPLS, маршрутизатор, мережевий ресурс, інтервал моделювання, оптимальна і субоптимальна маршрутизація

Анотація

Сучасним абонентам інфокомунікаційних послуг потрібно широкий клас різних служб і додатків, що припускає велику різноманітність протоколів, технологій і швидкостей передачі. У існуючій ситуації на ринку інфокомунікаційних послуг мережі переобтяжені: вони переповнені численними інтерфейсами клієнтів, мережевими шарами і контролюються занадто великим числом систем управління. Великі експлуатаційні витрати підштовхують операторів до пошуку рішень, що спрощують функціонування, при збереженні можливості створення нових служб і забезпеченні стабільності існуючих джерел доходів, від надання послуг зв’язку. Концепція NGN - концепція побудови мереж зв’язку наступного/нового покоління (Next/New Generation Network), що забезпечують надання необмеженого набору послуг з гнучкими налаштуваннями по їх управлінню, персоналізації, створенню нових послуг за рахунок уніфікації мережевих рішень. Мультисервісна мережа - мережа зв’язку, який побудований відповідно до концепції NGN і забезпечує надання необмеженого набору інфокомунікаційних послуг (VoIP, Інтернет, VPN, IPTV, VoD та ін.) Мережа NGN - мережа з пакетною комутацією, придатна для надання послуг електрозв’язку і для використання декількох широкосмугових технологій транспортування з включеною функцією QoS, в якій пов’язані з обслуговуванням функції не залежать від застосованих технологій, що забезпечують транспортування. Основна особливість мереж NGN - диференціація між послугами і транспортними технологіями. Це дозволяє розглядати мережу у вигляді логічно розділеної на рівні суті. Кожен рівень мережі може розвиватися незалежно, не роблячи впливу на інші рівні. Міжрівнева взаємодія здійснюється на основі відкритих інтерфейсів. Принцип логічного розділення дозволяє надавати як існуючі, так і інноваційні послуги незалежно від використовуваних транспортних технологій доступу. Базовим принципом концепції NGN є відділення один від одного функцій перенесення і комутації, функцій управління викликом і функцій управління послугами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Tsybakov B., Georganas N.D. On self-similar traffic in ATM queues: definition, overflow probability bound, and cell delay distribution. IEEE/ACM Trans. on Networking. 1997. Vol. 5, No 3. P. 397–408.

Лазарев В.Г., Лазарев Ю. В. Динамическое управление потоками информации в сетях связи. М. : Радио и связь, 1983. 216 с.

Крук Б.И., Попантонопуло В.Н, Шувалов В.П. Телекоммуникационные системы и сети. В 3 т. Т. 1. Современные технологии : учеб. пособие / под ред. В.П. Шувалова. М. : Горячая линия-Телеком, 2003. 647 с.

Зайцев Д.А., Сакун А.Л. Исследование эффективности технологии MPLS с помощью раскра-шенных сетей Петри. Зв’язок. 2006. № 5. C. 49–55.

Лемешко А. В. Вероятностно-временная модель QoS маршрутизации с предвычислением путей в условиях неидеальной надежности элементов телекоммуникационной сети. Радиотехника : Все-укр. межвед. науч.-техн. сб. 2005. Вып. 142. C. 117–134.

Мартынова О.П. Адаптация многокритериальной маршрутизации к изменению состояний ком-пьютерной сети. Весник ДУІКТ. 2010. Т. 8, № 2. С. 101–106.

Поповский В.В., Лемешко А.В., Мельникова Л.И., Андрушко Д.В. Обзор и сравнительный ана-лиз основных моделей и алгоритмов многопутевой маршрутизации в мультисервисных телеком-муникационных сетях. Прикладная радиоэлектроника. 2005. Т.4, вып. 4. С. 372–382.

Величко В.В., Субботин Е.А., Шувалов В.П., Ярославцев А.Ф. Телекоммуникационные системы и сети : в 3 т. / М. : Горячая линия-Телеком, 2005. Т. 3. : Мультисервисные сети / под ред. В.П. Шувалова. 592 с.

Anil Kumar V., Yakhoob B., Pradeep E. Dynamic Broadcast Routing with Security Enhancement. In-ternational Journal of Advances in Engineering & Technology. 2011. Vol. 1, Iss. 2. Р. 20–27.

Yi tJiazi, Adnane Asmaa, David Sylvain, Parrein Benoit. Multipath Optimized Link State Routing for Mobile ad hoc Networks. Ad Hoc Networks 9, 1. 2011. Р. 28–47.

Jain Prateek, Bagchi Rupsha. SMART: A Secure Multipath Anonymous Routing Technique. Interna-tional Journal of Smart Sensors and Ad Hoc Networks (IJSSAN). 2011. Vol. 1, Iss. 2. Р. 1–6.

Гавлиевский С.Л. Методы анализа мультисервисных сетей связи с несколькими классами об-служивания. М. : ИРИАС, 2010. 365 с.

Гудов А.М., Семехина М.В. Имитационное моделирование процессов передачи трафика в вы-числительных сетях. Управление большими системами. 2010. Вып. 31. С. 130–161.

Игнатенко А.П., Цицкун Д.В. Противодействие атакам на отказ в сети интернет: выбор среды моделирования. Проблеми програмування. 2008. № 2–3. С. 579–586.

Богатырев В.А. Надежность двухуровневой отказоустойчивой компьютерной системы при дуб-лировании связей между узлами. Вестн. компьютер. и информ. технологий. 2009. № 1. С. 2–7.

Карташевский И.В., Тарасов В.Н. Программно-реализованная имитационная модель массового обслуживания общего вида. Инфокоммуникационные технологии. 2009. Т. 7, № 2. С. 63–68.

Вишневский В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. М. : Техносфе-ра, 2003. 512 с.

Дмитриев В.Н., Тушнов А.С., Сергеева Е.В. Имитационное моделирование системы мониторин-га многозвенной сети передачи данных. Вестник АГТУ Сер.: Управление, вычислительная тех-ника и информатика. 2013. № 2. С. 86–91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-21

Як цитувати

[1]
Tigarev, V., Lopakov, O., Barchanova, Y.S., Shvahirev, P. і Kosmachevskiy, V. 2020. Імітаційне моделювання адаптивної маршрутизації в умовах зовнішніх деструктивних дій на мережі зв’язку NGN. Праці Одеського політехнічного університету. 3(62) (Лис 2020), 101–112. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.3.62.2020.12.

Номер

Розділ

Інформаційні технології. Автоматизація

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають