№ 1(63) (2021): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Виходить два рази на рік

Рекомендується до друку вченою радою
Одеського національного політехнічного університету

Опубліковано: 2021-06-21

Машинобудування

Енергетика

Хімія. Фармацевтичні технології. Біомедична інженерія