Аналіз реверсивного механізму обладнання легкої промисловості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.1.63.2021.04

Ключові слова:

механізм реверсивного ходу, кінематичне дослідження, кутове прискорення, динамічні сили

Анотація

Для створення надійних та високоефективних, енергозберігаючих машин легкої промисловості необхідно проводити дослідження динамічних процесів руху ланок механізмів, з яких вони складаються. Особливо таким дослідженням необхідно приділяти увагу для машин, механізми якого мають цикловий характер дії. Під час виконання технологічної операції в машинах легкої промисловості з періодичним цикловим рухом робочих органів виникає нерівномірність руху головного валу внаслідок руху ланок механізму з певними прискореннями та з урахуванням періодичного характеру дії технологічних навантажень, що змінюються за величинами та за напрямками. Нерівномірний характер руху спричиняє до появи додаткових навантажень в кінематичних парах механізмів, механічних коливань в механічних системах передачі руху, призводять до появи вібрацій та порушень в позиціонуванні робочих органів, впливає на технологічний процес роботи обладнання. Рівномірний та стабільний натяг ниток є запорукою якісного виконання технологічної операції петлеутворення. Фактором, що впливає на технологічний натяг ниток під час роботи обладнання також є додаткові динамічні навантаження, що є особливо важливим для технологічного обладнання з наявністю реверсивного робочого ходу, тому що саме в таких механізмах величини кутових прискорень ланок та лінійні прискорення їх окремих точок можуть набувати критично допустимих величин. Забезпечити рух робочих органів машини за необхідним законом за час циклу роботи, для якого натяг ниток буде оптимально необхідним, можна, якщо правильно підібрати тип механізму, що надає їм рух. Метою роботи є проведення структурно-кінематичного дослідження механізму реверсивного руху голкового барабану трикотажного автомату, які б надали обґрунтування щодо оптимального підбору типу механізму для такого обладнання. Отримано підтвердження покращення умов операції петлеутворення для трикотажного автомату з кулісним механізмом реверсивного ходу в порівнянні з шарнірно- важільним за рахунок зменшення амплітуд зміни кутових прискорень руху коромисла приводу голкового барабану для положень головного валу, під час яких виконується технологічна операція в’язання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

The kinematic analysis of flat leverage mechanism of the third class / A. Zhauyt, G. Mamatova, G. Abdugalieva, K. Alipov, A. Sakenova, A. Alimbetov. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017. Vol. 250. P. 1–6. DOI: 10.1088/1757-899X/250/1/012006.

Tultayev B., Balbayev G., Zhauyt A. A kinematic analysis of flat leverage mechanism of the fourth class for manipulators. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017. Vol. 230. P. 1–7. DOI: 10.1088/1757-899X/230/1/012047.

Koshel S., Koshel А. Analysis of fourth-grade flat machines with movable close-cycle formed by the rods and two complex links. Праці Одеського політехнічного університету. 2016. №2 (49). Р. 9–13.

Koshel S., Koshel А. Definition of accelerations of points of a plane mechanism of the fourth class by graph- analytical method. Праці Одеського політехнічного університету. 2018. №2 (55). Р. 28–33.

Чашников Д.О., Гаряшин В.В. Кинематическое исследование плоского восьмизвенного механизма шестого класса с поступательной парой аналитическим методом. Успехи современного естествозна- ния. 2012. №6. С. 158–159.

Vavro J., Vavro J. Jr., Kovačikova P., Bezbedova R. Kinematic and dynamic analysis of planar mechanisms by means of the Solid Works software. Procedia Engineering. 2017. Vol. 177. 476–481.

I. A. S. Leharika and T. V. K. Bhanuprakash. Kinematic analysis of planar and spatial mechanisms using Mathpack. International Research Journal of Engineering and Technology. 2018. 5(11). 416–421. DOI: 10.1088/1757-899X/659/1/012019.

Дворжак В. М. Математичне моделювання механізмів швейних машин зі структурними групами тре- тього класу третього порядку з двома поступальними парами. Вісник Київського національного уні- верситету технологій та дизайну. Технічні науки. 2016. № 5. С. 99–108.

Przytulski R., Zajaczkowski J. Kinematic analysis of the sewing mechanisms of an over edge machine. Fibres and Textiles in Eastern Europe. 2016. Vol. 14, Issue 1. P. 79–82.

Roussev R., Bl. Paleva-Kadiyska. Determination of the kinematic features of the feed dog of mechanisms for transportation of material of the sewing machines. Journal of Textiles and clothing. 2015. Vol. 3. P. 58–63.

Дворжак В. М. Комп’ютерне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними гру- пами третього класу третього порядку з поступальними парами. Вісник Київського національного уні- верситету технологій та дизайну. Технічні науки. 2015. № 6. С. 37–46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-28

Як цитувати

[1]
Koshel, S. і Koshel, A. 2021. Аналіз реверсивного механізму обладнання легкої промисловості. Праці Одеського політехнічного університету. 1(63) (Квіт 2021), 38–43. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.1.63.2021.04.