Структурний аналіз механізму з структурною групою третього класу четвертого порядку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.1.57.2019.04

Ключові слова:

механізм, структурне дослідження, клас механізму, структурна група ланок

Анотація

В технологічному обладнанні легкої промисловості завжди використовувалися та будуть застосовуватися складні багатоланкові плоскі механізми вищих класів. Пов’язано таке зі складністю траєкторій та законів руху робочих петлеутворюючих органів технологічного обладнання цієї галузі виробництва, що було би неможливим без механізмів, до складу яких не надходили би плоскі структурні групи ланок вищих за другий клас за загальновідомою теорією будови механізмів за Ассуром. Новітні технології, що використовуються в виробництвах вимагають від виробників обладнання застосування в машинах механізмів зі структурними групами ланок третього, четвертого та вище класів. Методи дослідження структурних груп, до яких надходять чотири ланки та шість кінематичних пар, що утворюють структурні одиниці третього класу третього порядку або четвертого класу другого порядку, на основі яких синтезуються механізми, відповідно, третього або четвертого класів сьогодні є досить відомими. Інша ситуація спостерігається з структурними групами, утвореними шістьма ланками та дев’ятьма кінематичними парами - вони використовуються або мають певні перспективи застосування в машинах технологічного обладнання легкої промисловості при умові їх недостатнього аналізу, що пов’язано з відсутністю загальноприйнятих методів дослідження таких груп в зв’язку зі складністю їх проведення. Метою роботи є проведення структурного аналізу механізму з структурною групою ланок третього класу четвертого порядку за допомогою способу, в якому умовно змінюється початковий механізм, що призводить до визначення такої послідовності дослідження, для якої спостерігається зменшення класу механізму з одночасним спрощенням його подальшого аналізу. При проведенні даного дослідження враховується структурна особливість механізму, а саме - наявність трьох ведучих ланок механізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Сергій Олександрович Кошель, Kyiv National University of Technologies and Design

PhD, Assoc. Prof.

Ганна Володимирівна Кошель, Kyiv National University of Technologies and Design

PhD, Assoc. Prof.

Посилання

Кикин А.Б., Пейсах Э.Е. Аналитико-оптимизационный синтез шестизвенного механизма с вы-стоем. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2008. № 5. С. 79–83.

Кикин А.Б. Синтез рычажных механизмов для привода нитераскладчика мотальной машины. Из-вестия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2005. № 1. С. 115–119.

Кошель С.О., Кошель Г.В. Структурний аналіз складних плоских механізмів четвертого класу. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2015. №1. С. 72–79.

Дворников Л.Т., Стариков С.П. Исследование кинематики и кинетостатики плоской шарнирной шестизвенной группы Ассура с четырехугольным замкнутым изменяемым контуром. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2008. №4. С. 3–10.

Кошель С.О., Кошель Г.В. Визначення швидкостей точок плоского механізму з структурними групами третього класу графічним способом. Вісник Київського національного університету те-хнологій та дизайну. 2013 – №3. С. 30–34.

Кошель С.О., Кошель Г.В. Визначення прискорення точок плоского механізму з структурними групами третього класу графоаналітичним способом. Вісник Київського національного універси-тету технологій та дизайну. 2013. № 3 (тематичний випуск). С. 280–284.

Чашников Д.О., Гаряшин В.В. Кинематическое исследование плоского восьмизвенного меха-низма шестого класса с поступательной парой. Успехи современного естествознания. 2011. № 7. С. 231–232.

Чашников Д.О., Гаряшин В.В. Кинематическое исследование плоского восьмизвенного меха-низма шестого класса с поступательной парой аналитическим методом. Успехи современного естествознания. 2012. №6. С. 158–159.

Гебель Е.С., Солонин Е.В. Моделирование кинематики механизма игл основовязальной машины. Теоретические знания в практические дела: сборник материалов Х междунар. научно-практ. конф.: в 2 ч. Омск: 2009. Ч. 2. С. 211–215.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-26

Як цитувати

[1]
Koshel, S. і Koshel, G. 2019. Структурний аналіз механізму з структурною групою третього класу четвертого порядку. Праці Одеського політехнічного університету. 1, 1(57) (Квіт 2019), 29–33. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.1.57.2019.04.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають