№ 1(57) (2019): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Рекомендується до друку вченою радою
Одеського національного політехнічного університету

Опубліковано: 2019-05-06

Машинобудування

Енергетика

Хімія. Фармацевтичні технології. Біомедична інженерія