Композиційні виливки з дифузійним зв’язком між елементами

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.2.61.2020.03

Ключові слова:

композиційне лиття, контактні процеси, адгезійні зв’язки, дифузійні процеси, пористі металокерамічні оболонки, поверхневе армування, об’ємне армування

Анотація

Стаття присвячена актуальній на сьогоднішній день проблеми підвищення конкурентоспроможності ливарного виробництва. При безперервному зростанні навантаження, швидкості, потужності, температури, впливу агресивних середовищ та інших чинниках спостерігається адекватне зростання вимог до експлуатаційних властивостей деталей. Композиційне лиття дозволяє отримувати високоточні виливки відповідно всім вимогам, які ним пред’являються. При композиційному литті синтезуються окремі елементи деталі,які можуть бути вироблені найбільш ефективними методами формоутворення для даного елемента, а також з оптимальних матеріалів в залежності від пропонованих вимог до деталей. Основний зміст дослідження становить аналіз та деталізація параметрів економічної технології виробництва композиційних виливків високої точності з диференційованими фізико-механічними властивостями окремих їх частин і високою експлуатаційною надійністю. Значна увага приділяється контактним процесам, які здійснюють зв'zзок між елементами. У переважній більшості випадків це дифузійні взаємодії, які визначаються дефектами кристалічної структури. Контактна зона повинна бути однорідною та керованої по геометричним параметрам і властивостям в зонах, де протікають складні фізико-хімічні процеси при нестаціонарному тепловому режимі. Виділяються і описуються характерні особливості виробництва композиційних виливків з урахуванням вибору елементів для кожного конкретного випадку з визначенням параметрів, що визначають зв’язок між ними на конкретних прикладах отримання композиційних виливків. Результати дослідження підтвердили стійку працездатність, зменшення витрат на виготовлення відливок, економію металу (наприклад, до 2 кг на одну шарошку). Отримані результати говорять про високий потенціал композиційного лиття як засобу підвищення конкурентоспроможності ливарного виробництва шляхом виготовлення високоточних виливків з підвищеною експлуатаційною надійністю литих деталей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Елагин И.А., Лебедев В.Г., Ясюков В.В. Технология получения вставок пресс-форм с целью повышения стойкости. Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція «Людина і кос- мос». Дніпропетровськ, НЦАОМУ, 2000, 199 с.

Дідик Р.П., Кузнєцов Є.В., Забара В.М. Фізичні основи міцності. Дніпропетровськ : Наука та освіта, 2005. 608 с.

Гуляев Б.Б. Синтез сплавов. Москва : Металлургия, 1984. 160 с.

Оболенцев Ф.Д. Физикохимия и технология композиционного литья. Одесса : ОПИ, 1984. 97 с.

Оболенцев Ф.Д. Получение и применение композиционных отливок. Специальные способы ли- тья: Справочник. Москва : Машиностроение, 1991. С. 668–680.

Ясюков В.В., Солоненко Л.И., Цыбенко О.В. Композиционные вставки пресс-форм литья под давлением. Металл и литье Украины, № 9, 2015. С. 26–29.

Бокштейн Б.С. Диффузия в металлах. Москва : Металлургия, 1978. 245 с.

Бокштейн Б.С., Бокштейн С.З., Жуховицкий А.А. Термодинамика и кинетика диффузии в твер- дых телах. Москва : Металлургия, 1974. 280 с.

Коваль А.М., Литвинова Е.И. Литые композиционные покрытия на стальных отливках. Суспен- зионное и композиционное литье: Сб. науч. трудов АН УССР ИПЛ. Киев : ИПЛ, 1988, № 7. с. 58–59.

Армированная отливка буровой шарошки / Ф.Д. Оболенцев, А.И. Коваль, Е.И. Литвинова, и др. Литейное производство. 1988, № 7. С. 29.

Композиционная буровая шарошка с литым корпусом / Ф.Д. Оболенцев, Е.И. Литвинова, А.М. Коваль и др. Теория и практика процессов получения биметаллических и многослойных отливок: Сб. науч. трудов АН УССР ИПЛ. Киев, ИПЛ. 1987. С. 114–117.

Ясюков В.В., Лысенко Т.В., Воронова О.И. Композиционное литье – средство повышения экс- плуатационной надежности литых деталей. Металл и литье Украины. 2017. № 8–10. С. 43–47.

Лысенко Т.В., Прокопович И.В., Солоненко Л.И. и др. Особенности твердофазного спекания со- лекерамики. VX Міжнародна науково-практична конференція «Литво-2019». Запоріжжя, ЗТПП. 2019. С. 134–137.

Оболенцев Ф.Д., Кушнир М.А., Борщ В.Г., Каркин В.И. Точнолитая оснастка и эффективность ее применения. Новые высокопроизводительные технологические процессы, машины и оборудова- ние в литейном производстве. Одесса, 1983. С. 158–160.

Справочник по чугунному литью / за ред. д-ра. техн. наук Гиршовича Н.Г. Ленинград : Машино- строение, 1978. 758 с.

Оболенцев Ф.Д., Юрченко Ю.Б., Кушнир М.А. Управляемое охлаждение чугунных отливок. Улучшение качества чугунного литья. Саратов, 1978. С. 82–84.

Лысенко Т.В., Ясюков В.В., Прокопович И.В. Концепция управления формообразованием отли- вок : монография. Одесса : Экология, 2019. 272 с.

Власов А.Д., Мурин Б.П. Единицы физических величин в науке и технике. Справочник. Москва : Энергоатомиздат, 1990. 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-12

Як цитувати

[1]
Prokopovich, I., Yasyukov, V., Lysenko, T., Voronova, O. і Tur, M. 2020. Композиційні виливки з дифузійним зв’язком між елементами. Праці Одеського політехнічного університету. 2(61) (Лип 2020), 19–30. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.2.61.2020.03.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>