Обробка бази даних акустичних матеріалів у системі САПР за алгоритмом Хопкрофта-Карпа для зіставлення дводольних графів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.2.58.2019.09

Ключові слова:

акустичні матеріали, дводольний граф, алгоритм Хопкрофта-Карпа, орієнтоване графове дерево, алгоритми обходу графів DFS и BFS

Анотація

Розвиток промисловості потребує наявності великого різноманіття промислових приміщень з особливими вимогами до їх акустичних характеристик. Як наслідок, внутрішнє оздоблення промислових приміщень потребує використання акустичних оздоблювальних матеріалів, які в кінцевому підсумку визначають акустику всього виробничого комплексу. Однак, на етапі проектування промислових приміщень, особливо при використанні спеціалізованого програмного забезпечення, виникає ряд труднощів з обґрунтованим вибором для цього акустичних оздоблювальних матеріалів. Враховуючи на те, що існуючі на тепер програми дозволяють лише приблизно розрахувати акустику приміщень і жодна з них не дає відповідь на питання, чи задовольняє отримана модель приміщення вимогам законодавства і замовника існує потреба в розробці нового програмного забезпечення, яке вирішує цю проблему. При розробці нового програмного забезпечення такого типу завжди виникає проблема зберігання та ефективної обробки довідкової інформації, що організована у вигляді бази даних. В роботі запропоновано моделювання потрібної бази даних у вигляді математичного апарату, якій уявляє собою граф. Вирішенні поставленої задачі проведено на моделюванні бази даних акустичних матеріалів дводольними графами. Виходячи з цього, обробка інформації такої бази, з метою пошуку потрібної інформації у найменший час, проведена з використанням одного з алгоритмів для зіставлення дводольних графів. У якості алгоритму використано алгоритм Хопкрофта-Карпа. На основі прикладу установлено, що прийнятий алгоритм не завжди дає вірне рішення, оскільки усуває у прийнятій графовій моделі бази даних ребра із загальними кінцевими точками і створює інцендентні ребра. Виходячи з отриманих результатів дослідження запропоновано і реалізовано у системі AUTOCAD на мові AUTOLISP базу даних акустичних матеріалі, що відповідає графовій моделі у вигляді орієнтованого графового дерева, обробка якого алгоритмами обходу графів DFS и BFS дає вірне рішення з найменшими витратами часу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Інна Сергіївна Сінько, Національний університет "Одеська політехніка"

PhD, Assoc. Prof.,

Ігор Іванович Сидоренко, Національний університет "Одеська політехніка"

DSc., Prof.,

Андрій Володимирович Павлишко, Національний університет "Одеська політехніка"

PhD, Assoc. Prof.,

Посилання

Малыхина М.П. Базы данных: Основы проектирование использование. БХВ-Петербург, 2007. 230 с.

Ковригин С.Д. Архитектурно-строительная акустика. Москва: Высшая школа, 1980. 124 с.

Макриненко Л.И. Акустика помещений общественных зданий. Москва: Стройиздат, 1986. 280 с.

Рейхардт В. Акустика общественных зданий. Москва: Стройиздат, 1984. 130 с.

Синько И.С., Молчан Е.Г. Акустические свойства промышленных помещений и зданий много-целевого назначения. Проблеми техніки. Наук.-вироб. журн. 2014. №2. С. 90–96.

Лебедев Б.В., Синько И.С. Автоматизированный расчёт освещения помещений. Проблеми тех-ніки. Наук.-вироб. журн. 2011. №2. С. 64–69.

Тонконогий В.М., Синько И.С., Корнещук И.Т. Автоматизированное проектирование помеще-ний со специальными акустическими свойствами. Високі технології в машинобудуванні. 2015. № 1. С. 204–209.

Татт У. Теория графов. Москва: Мир, 1988. 424 с.

John Adrian Bondy, U. S. R. Murty. Graph Theory with Applications. North-Holland, 2016. 5 p. ISBN 0-444-19451-7.

Reinhard Diestel. Graph Theory. Springer, 2005. 17 p. ISBN 3-540-26182-6.

Харари Ф. Теория графов. Москва: Мир, 1973. 450 с.

Уилсон Р. Введение в теорию графов. Москва: Мир, 1977. 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-04

Як цитувати

[1]
Sinko, I., Sydorenko, I., Pavlyshko, A. і Ishaeva, M. 2019. Обробка бази даних акустичних матеріалів у системі САПР за алгоритмом Хопкрофта-Карпа для зіставлення дводольних графів. Праці Одеського політехнічного університету. 2(58) (Жов 2019), 85–90. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.2.58.2019.09.

Номер

Розділ

Комп’ютерні й інформаційні мережі і системи. Автоматизація виробництва

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають