Дослідження комбінованої системи теплозабезпечення з альтернативними джерелами енергі

Автор(и)

  • Геннадій Альбертович Баласанян Національний університет "Одеська політехніка" https://orcid.org/0000-0002-3689-7409
  • Андрій Андрійович Семеній Національний університет "Одеська політехніка"

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.2.68.2023.03

Ключові слова:

комбінована система теплозабезпечення, альтернативні джерела енергії, переривчасте опалення, вітроустановка, тепловий насос, математичне моделювання

Анотація

Запропоновано конфігурацію енергоефективної комбінованої системи теплозабезпечення будівлі навчального корпусу Національного університету «Одеська політехніка» з альтернативними джерелами енергії. Отримано експериментальну базу даних швидкості вітру, що прив’язано до дислокації комбінованої системи теплозабезпечення. Скореговані усередненні дані щодо швидкості вітру метеосайту м. Одеса за опалювальний період. Розглянуто умови щодо використання енергетичного потенціалу вітра для створення комбінованої системи. Отримано розрахункову модель щодо інтегральної повторюємості швидкості вітру за імовірнісним розподілом Вейбула за опалювальний період. На підставі розробленої математичної моделі динаміки теплових процесів елементів комбінованої системи та моделі енергетичного потенціалу вітру досліджено режими роботи системи теплозабезпечення при зміні температури зовнішнього повітря. З застосуванням математичної моделі системи опалення наведено оптимальний за енергоефективністю добовий графік роботи системи опалення у переривчастому режимі. Опрацьовано оптимальні графіки електричного та теплового навантаження елементів комбінованої системи теплозабезпечення у переривчастому режимі опалення. Розроблено добові графіки режимів зарядки-розрядки водяного теплового акумулятора та електричної акумуляторної батареї, що забезпечують оптимальне навантаження елементів системи. Виконано оцінку ефективності використання альтернативних джерел енергії у системі за коефіцієнтом заміщення при зміні температури зовнішнього повітря від 5 до –15 °С. Досліджено енергетичні баланси комбінованої системи з метою обґрунтування раціональних параметрів її елементів та системи в цілому. Підтверджено можливість створення високоефективної автономної системи опалення на базі сучасних енергетичних технологій з використанням альтернативних джерел енергії та з урахуванням їх місцевого потенціалу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Геннадій Альбертович Баласанян, Національний університет "Одеська політехніка"

DSc, Prof.,

Посилання

Касич А.О., Литвиненко Я.О., Мельничук П.С. Альтернативна енергетика: світовий та вітчизняний досвід. Наукові записки. Серія «Економіка». 2013. Вип. 23. С. 43–47.

Божидарнік Т. В., Лютак О. М., Ткачук В. В. Альтернативна енергетика: міжнародний та вітчизняний досвід. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». 2017. Вип. 14. С. 36–45.

Дослідження енергетичного потенціалу регіональних альтернативних джерел для оптимізації паливно-енергетичних балансів / П. Г. Плєшков, М. В. Кубкін, К. Г. Петрова та ін. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2013. 141. С. 54–57.

Дудніков С.М., Шовкалюк М. М. До питань побудови систем енергопостачання споживачів апк з використанням альтернативних джерел. Энергосбережение, енергетика, энергоаудит. 2012. № 05 (99). С. 56–63.

Optimization of hybrid renewable energy power systems: a review / B. Bhandari, K. T. Lee, G. Y. Lee, Y. M. Cho, S. H. Ahn. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology. 2015. Vol. 2, No. 1. P. 99–112.

Антипов Є.О. Комбінована система енергозабезпечення споживачів із застосуванням традиційних та альтернативних джерел і акумуляторів енергії. Енергетика і автоматика. 2015. №1. С. 72–81.

Щур І. З., Климко В. І. Методика розрахунку показників електропостачання окремого об’єкта від гібридної вітро-сонячної системи. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 2014. Вип. 1/2014 (2). С. 83–85.

Баласанян Г. А., Климчук А. А., Миняйло М. Б. Моделирование режима прерывистого отопления комбинированной системы теплоснабжения с тепловым насосом. Вестник НТУ. 2015. № 17. C. 35–42.

Implementation of integrated heat supply system working in intermittent mode for education institutions / A. Mazurenko, O. Klymchuk, A. Denysova, G. Balasanian, A.S. Aldin, K. Borisenko. Eurica: Physics and engineering. 2018. 1(14). P. 3–12.

Кузнєцов М.П. Особливості комбінованих енергосистем з відновлюваними джерелами енергії: монографія. Київ : ІВЕ, 2022. 142 с.

Крапива Н. В., Баласанян Г. А. Математичне моделювання режиму переривчастого опалення будівлі. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver. Canada. 2020. pp. 366–372.

Казак В. М., Панченко Я. М., Ковбій К. В. Оцінка ефективності використання вітрової та сонячної енергетики в Україні. Наукоємні технології. 2009. № 3–4 (7–8). С. 81–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-28

Як цитувати

[1]
Balasanian, H. і Semenyii, A. 2023. Дослідження комбінованої системи теплозабезпечення з альтернативними джерелами енергі. Праці Одеського політехнічного університету. 2(68) (Вер 2023), 25–32. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.2.68.2023.03.