Удосконалення методів діагностування оливонаповненого високовольтного конденсатора зв’язку

Автор(и)

  • Сергій Володимирович Зайцев Національний університет "Одеська політехніка" https://orcid.org/0000-0002-1166-3243
  • Вадим Валентинович Чиченін Національний університет "Одеська політехніка"
  • Валентин Миколайович Тiхенко Національний університет "Одеська політехніка"
  • Софія Олексіївна Сущинська Національний університет "Одеська політехніка"
  • Павло Миколайович Миронюк Separate subdivision «Southern Electric Power System» of the private joint-stock company «National Energy Company «Ukren-ergo», 11 Koblevskaya Str., Odes

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.1.65.2022.14

Ключові слова:

діагностування, конденсаторна олива, конденсатор зв`язку, газова хроматографія

Анотація

У системах забезпечення високочастотного електричного зв’язку використовуються оливонаповнені високовольтні конденсатори, до показників надійності яких висуваються високі вимоги. Стаття присвячена удосконаленню процедур діагностування оливонаповненого високовольтного конденсатора зв’язку шляхом використання методів газохроматографічного визначення вмісту розчинених діагностичних газів у мінеральних конденсаторних оліях. Метою роботи є підвищення достовірності результатів технічного діагностування електричного конденсатора зв’язку типу СМА-166V3-14УХЛ1 для контролю його технічного стану, визначення місця та причин відмови, прогнозування технічного стану та з’ясування можливості проведення технічного обслуговування та ремонту. Виконано дослідження: електричних характеристик та характеристик теплового поля конденсатора зв’язку; властивостей конденсаторної оливи після розбирання конденсатора. Визначено наступні параметри: для конденсатора зв’язку – тангенс кута діелектричних втрат, електрична ємність та її зміни, електричний опір; для конденсаторної оливи – напруга електричного пробою, тангенс кута діелектричних втрат, температура спалаху в закритому тиглі, щільність, вміст вологи, кислотне число, наявність механічних домішок, розчинність водню, вміст розчинених діагностичних газів, антиокислювальної присадки і фуранових сполук. Отримані результати дозволяють підвищити достовірність результатів діагностування технічного стану оливонаповнених електричних конденсаторів у зв’язку з використанням традиційних та додаткових методів діагностування високовольтного електротехнічного обладнання, заповненого мінеральними оливами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лабзун М.П., Лежнюк П.Д., Рубаненко А.Е., Рудаков В.В. Параметрические отказы конденсаторов СМА-166V3-14 в Юго-Западной Электроэнергосистеме Украины. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 21 (1064). С. 88–96.

Gnonhoue O.G., Velazquez-Salazar A., David É., Preda, I. Review of Technologies and Materials Used in High-Voltage Film Capacitors. Polymers. 2021. 13, 766. P. 1–18.

Лабзун М.П., Смагло І.І., Гуменюк А.О. Причини погіршення ізоляції конденсаторів зв’язку 330 кВ, які не відпрацювали паспортний ресурс, та їх діагностичні параметри. Электрические сети и системы. 2014. №1. С. 61–67.

Шпиганович А.Н., Мамонтов А.Н., Бойчевский А.В. Тепловизионный контроль конденсаторов и высокочастотных заградителей. Вестник ТГТУ. 2020. Том 26. № 4. С. 555–563.

Конденсаторы в фарфоровых корпусах для емкостной связи, отбора мощности и делителей напряжения. Техническое описание и инструкция по эксплуатации: ОДА. 463.065-71. Усть-Каменогорск: ТОО «УККЗ». 1980. 15 с.

Аракелян В.Г., Дарьян Л.А., Лоханин Л.А. Хроматографический метод диагностики высоковольтных импульсных конденсаторов при их производстве. Электричество. 1992. № 5. С. 54–57.

Coupling capacitors and capacitor dividers – Part 1: General rules / IEC publication 60358-1:2012-06. Geneva, Switzerland, 2012. 86 p.

Грабко В.В., Боцула М.П. Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : монографія. Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2003. 144 с.

Дарьян Л.А. Исследование процесса образования газообразных продуктов разложения изоляции в высоковольтных импульсных конденсаторах при проведении ресурсных испытаний. Электротехника. 2000. № 9. С. 30–36.

Дарьян Л.А., Зайцев К.А. Кажущиеся заряды частичных разрядов в секционированных конденсаторах. Сборник научных трудов ВЭИ. 1989. С. 107–113.

Абрамов В.Б., Бржезицький В.О., Проценко О.Р. Приймальні та експлуатаційні випробування електроустаткування. К. : НТУУ «КПІ». 2015. 218 с.

Гобрей Р.М., Рубаненко О.Є., Гримуд Г.І. Технічне діагностування, випробування та вимірювання електрообладнання в умовах монтажу, налагоджування і в експлуатації. Частина 1. К. : «НТУКЦ АсЕлЕнерго». 2008. 528 с.

Техническое диагностирование электрооборудования и контактных соединений электроустановок и воздушных линий электропередачи средствами инфракрасной техники. Методические указания: СОУ Н ЕЕ 20.577:2007. К.: ГП НЭК «Укрэнерго».2007. 130 с.

Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості: СОУ-Н ЕЕ 43-101:2009. К. : «НТУКЦ АсЕлЕнерго». 2018. 170 с.

Зайцев С.В., Кишневский В.А., Шуляк И.Д. Разработка газохроматографического метода определения в энергетических маслах ионола и воды методом добавок. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2015. № 2/6 (74). С. 21–28.

Підготовка та проведення хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі маслонаповненого електрообладнання. Методичні вказівки: СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006. К. : ОЕП «ГРІФРЕ». 2007. 70 с.

Методические указания по определению содержания Ионола в трансформаторных маслах методом газовой хроматографии: СТО 56947007-29.180.010.008-2008. ОАО «ФСК ЕЭС». 2007. 24 с.

Методические указания по определению содержания фурановых производных в трансформаторных маслах методом газовой хроматографии: СТО 56947007-29.180.010.009-2008. ОАО «ФСК ЕЭС». 2007. 26 с.

Partial Discharges Behaviors of Internal Void in the Oil-Paper Insulation and its Effect on the Material / Weizheng Zhanga, Zhimin Li, Guojian Ji, Jumei Guo, Yongbo Yang. Atlantis Press. 2015. P. 1159–1163.

Гобрей Р., Чернов В., Удод Е. Диагностирование электрооборудования 0,4-750 кВ средствами инфракрасной техники. К. : «КВІЦ», 2007. 374 с.

Норми випробування електрообладнання: СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007. К. : ОЕП «ГРІФРЕ». 2007. 266 с.

Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance guidance / IEC publication 60422:2013-01. Geneva, Switzerland, 2013. 98 p.

Липштейн Р.А., Шахнович М.И. Трансформаторное масло. М. : Энергоатомиздат, 1983. 296 с.

Mineral insulating oils. Method for the determination of 2-furfural and related compounds / IEC publication 61198:1993-09. Geneva, Switzerland, 1993. 28 p,

Обстеження технічного стану і визначення залишкового ресурсу твердої ізоляції оливонаповненого устаткування. Методика оцінювання залишкового ресурсу твердої ізоляції оливонаповненого трансформатора. Методичні вказівки: СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-64:2012. К. : ОЕП «ГРІФРЕ», 2012. 23 с.

Bonginkosi Allen Thango, Jacobus Andries Jordaan, Agha Francis Nnachi. Assessment of Transformer Cellulose Insulation Life Expectancy Based on Oil Furan Analysis (Case Study: South African Transformers). Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 2021. Vol. 6, No. 6, P. 29–33.

R. A. abd El-Aal, K. Helal, A. M. M. Hassan, S. S. Dessouky. Prediction of Transformers Conditions and Lifetime Using Furan Compounds Analysis. IEEE ACCESS. 2019. Vol. 7. P. 102264–102273.

Monitoring of Low Levels of Furfural in Power Transformer Oil with a Sensor System Based on a POF-MIP Platform / Nunzio Cennamo, Letizia De Maria, Girolamo D’Agostino, Luigi Zeni, Maria Pesavento. Sensors. 2015. 15. P. 8499–8511.

Діагностика маслонаповненого трансформаторного обладнання за результатами хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі. Методичні вказівки: СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006. К. : ОЕП «ГРІФРЕ». 2007. 99 с.

Comparison of Dissolved Gases in Mineral and Vegetable Insulating Oils under Typical Electrical and Thermal Faults / Chenmeng Xiang, Quan Zhou, Jian Li, Qingdan Huang, Haoyong Song, Zhaotao Zhang. Energies. 2016. 9, 312. P. 1–22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-18

Як цитувати

[1]
Zaitsev, S.V., Chichenin, V.V., Tikhenko, V.M., Sushchinskaya, S. і Mironyuk, P. 2022. Удосконалення методів діагностування оливонаповненого високовольтного конденсатора зв’язку. Праці Одеського політехнічного університету. 1(65) (Бер 2022), 117–128. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.1.65.2022.14.

Номер

Розділ

Метрологія, стандартизація і сертифікація

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають