№ 2(44) (2014): Праці Одеського політехнічного університету

Науковий та науково-виробничий збірник

Рекомендується до друку вченою радою
Національного університету «Одеська політехніка»,

Опубліковано: 2014-11-01

Машинобудування

Енергетика

Комп’ютерні й інформаційні мережі і системи. Автоматизація виробництва

Хімія. Фармацевтичні технології. Біомедична інженерія

Економіка. Управління